https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Neurovascular Reactivity in Patients with Acute Ischemic Stroke [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 9-12 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.04809  

Neurovascular Reactivity in Patients with Acute Ischemic Stroke

Nevzat Uzuner, Gülnur Tekgöl Uzuner
Eskisehir Osmangazi University, Department of Cerebrovascular Disease, Eskisehir, TUR

INTRODUCTION: We aimed to assess the motor evoked blood flow velocity (BFV) changes in both middle cerebral arteries (MCA) using transcranial Doppler (TCD) monitoring in patients with acute ischemic strokes and healthy subjects.
METHODS: Eighty-two patients with acute territorial infarction in the MCA territory, 83 patients with acute lacunar infarction in MCA territory and 21 control subjects were investigated. A long term TCD monitoring device was used for the simultaneous recording of both MCA during 10 cycles of 20 seconds while the subjects performed hand gripping with a frequency of one per second, and subsequently 20 seconds when they were resting to assess BFV changes on activated cortical motor areas. Neurovascular reactivity was defined as a relative increase in blood flow velocities which were calculated as the percentage change in baseline value.
RESULTS: Hand gripping showed a marked rise in the blood flow velocities in both MCAs in all subjects (p<0.001 for all vessels). Patients with territorial infarction had significantly lower neurovascular reactivity (15.0%±9.5) than those of patients with lacunar infarction (19.9%±11.5 p<0.007).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that unilateral cerebrovascular ischemic events can affect blood flow in both MCAs in patients with acute ischemic events in the MCA territory, and neurovascular reactivity was preserved in patients with lacunar stroke in contrast to territorial stroke.

Keywords: Cerebrovascular disease, Ischemic stroke, Ultrasound, Transcranial Doppler sonography, Blood flow velocity, Reactivity.


Akut İskemik İnmeli Hastalarda Nörovasküler Reaktivite

Nevzat Uzuner, Gülnur Tekgöl Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik stroklu hastalarda ve sağlıklı kişilerde transkraniyal Doppler ile motor uyarıya karşılık her iki orta serebral arterdeki kan akım hızı değişikliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MCA alanında akut geniş enfarktı olan 82 hasta, MCA alanında akut laküner enfarktı olan 83 hasta ve 21 sağlıklı kontrol incelendi. Her iki MCA’yı eş zamanlı olarak kayıt etmek için uzun süreli TCD monitorizasyon cihazı kullanıldı. Aktive olan kortikal motor alanlardaki kan akım hızı değişikliklerini değerlendirmek amacı ile hastalar 20 saniye boyunca bir saniyelik aralıklarla yumruk sıktılar ve arkasından 20 saniye dinlendiler. Bu şekilde 10 siklus uygulandı. Nörovasküler reaktivite kan akım hızlarındaki yüzdelik değişim olarak hesaplandı.
BULGULAR: Tüm olgularda her iki MCA’da da yumruk sıkma ile belirgin kan akım hızı artışı gözlendi (tüm damarlar için p<0.001). MCA alanında geniş enfarktı olan hastalarda nörovasküler reaktivite (%15,0±9,5) laküner enfarktı olan hastalardakinden (%19,9±11,5) anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,007).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız tek taraflı serebrovasküler iskemik olayların her iki MCA’daki kan akımını etkileyebileceğini ve geniş enfarklı hastaların tersine laküler enfarklı hastalarda nörovasküler reaktivitenin korunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Beyin damar hastalıkları, iskemik inme, ultrason, transkraniyal Doppler, kan akım hızı, reaktivite.


Nevzat Uzuner, Gülnur Tekgöl Uzuner. Neurovascular Reactivity in Patients with Acute Ischemic Stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 9-12

Corresponding Author: Nevzat Uzuner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 

 

 

 

 

Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved