http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Association Between Basilar Artery Fenestration and Ischemic Stroke: A Case Report [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Accepted articles: TBDHD-33866 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.33866  

Association Between Basilar Artery Fenestration and Ischemic Stroke: A Case Report

Atak Karabacak, Ayse Beyza Bilgin, Ahmet Kasim Kilic, Banu Özen Barut
Department of Neurology, University of Health Sciences Kartal Education&Research Hospital

İntracranial artery fenestrations are congenital malformations that diagnosed rarely.Occasionally they are diagnosed incidentally.It is thought that they could be associated with different vascular pathologies such as aneurysms and arteriovenous malformations.The association between aneurysm and fenestration is well described in literature.However, there are few case reports that mention the presence of an ischemic stroke due to basilar artery fenestration.Here, we purposed to discuss a patient who presented with vertigo and diagnosed with stroke caused by anterior inferior cerebellar artery infarction The patient benefited after thrombolytic therapy.We did not detect any traditional vascular risk factors or any other reason which might cause stroke.Magnetic resonance angiography revealed a fenestration in the proximal portion of the basilar artery.The patient’s symptoms were stable at his follow-up and was discharged with prophylactic anti platelet therapy.

Keywords: Basilar fenestration, ischemic stroke, stroke etiology


Baziler Arter Fenestrasyonuna Bağlı Geliştiği Düşünülen İskemik İnme Vakası

Atak Karabacak, Ayse Beyza Bilgin, Ahmet Kasim Kilic, Banu Özen Barut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Ana Bilim Dalı

İntrakranyal arter fenestrasyonları nadir görülen konjenital anomalilerdir.Sıklıkla insidental olarak saptanırlar.Ancak farklı damarsal patolojilerin gelişimi ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.Özellikle anevrizmalarla olan ilişkisini gösteren çalışmalar mevcuttur.İskemik inme ile ilişkili olabileceğini düşündüren vakalar literatürde mevcuttur.Burada baş dönmesi şikayeti ile gelen ve anterior inferior serebellar arter alanında enfarktüs saptanan bir hastayı tartışmayı amaçladık.Hasta trombolitik tedaviden fayda gördü.Hastanın herhangi bir vasküler risk faktörü bulunmamaktaydı.Yapılan tetkiklerinde inme sebebi olabilecek bir durum saptanmadı.Manyetik rezonans anjiografide baziler arterin proksimal bölümünde fenestrasyon saptandı.Servis takibi stabil seyreden hasta antiagregan tedavi verilerek taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Baziler fenestrasyon, iskemik inme, inme etyolojisi
Corresponding Author: Atak Karabacak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved