https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 21-24 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.77598  

Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report

Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük
Sakarya University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Sakarya, Turkey.

Hemichorea is characterized by sudden, spasmodic, irregular, short-term finger, hand, arm, face, tongue or head movements including one half of body. Ballismus concept defines the high-amplitude, violent, centrifugal or throwing motions. Hemichorea-hemiballismus are the most frequently reported movement disorders in patients with acute stroke. Even if it is believed to occur depending on the effect on contralateral subthalamic nucleus; it has been reported that in the following years there have been choreic and ballistic movements in various lesions intersecting the afferent and efferent subtalamopalidal paths of basal ganglion. In this article; hemiballismus, which has developed after thalamic hemorrhage, of an 63 year old female patient is presented.

Keywords: Hemiballismus, Thalamic Hemorrhage, Stroke, Neuroleptic


Talamik Hemorajiye Bağlı Gelişen Hemiballismus: Olgu Sunumu

Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük
Saü Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Hemikore; vücudun bir yarısını içine alan ani, spazmodik, düzensiz, kısa süreli, parmak, el, kol, yüz, dil veya baş hareketleridir. Ballismus kavramı ise yüksek amplitüdlü, şiddetli, savurma ya da atma şeklindeki hareketleri tanımlar. Hemikore-hemiballismus akut inme geçiren hastalarda en sık bildirilen hareket bozukluklarıdır. Kontralateral subtalamik nükleusun etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülse de, ilerleyen yıllarda bazal ganglionların, afferent ve efferent subtalamopalidal yollarını kesen değişik lezyonlarında da koreik ve ballistik hareketlerin olduğu bildirilmiştir. Bu makalede 63 yaşında kadın hastada; talamik hemoraji sonrası gelişen hemiballismus olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemiballismus, Talamik Hemoraji, İnme, Nöroleptik


Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük. Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 21-24

Corresponding Author: Aybala Neslihan Alagoz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 

 

 

 

 

Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved