ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Antiagregant treatments [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 1-5 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.08208

Antiagregant treatments

Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

Ischemic stroke is a major cause of morbidity and mortality. Recurrent ischemic events are partially preventable and huge number of event base medical treatments is present in the literature. We basically review of the pathogenesis of atherothombosis and mechanisms of the drugs. Current antiplatelet treatments are not seemed to have magnificent differences regarding their efficacy. Drug treatments must be chosen not only their efficacy but also their adverse effects.

Keywords: Antiagregant treatment, atherothrombosis, aspirin, clopidogrel.

Antiagregan tedaviler

Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

İnme ölüm ve sakatlıkların en önemli nedenlerinden biridir. Tekrarlayan inmeler kısmen önlenebilir ve bununla ilişkili birçok kanıta dayalı tedavi yöntemleri vardır. Aterotromboz mekanizmalarına kısaca göz atıp, ilaçların tedavi mekanizmaları göreceğiz. Günümüzde, clopidogrel, aspirin ve dipiramadol’un uzun salınımlı molekülleri arasında etkinlik açısından belirgin farklılık görülememektedir. Tedaviler, ilacın hem etkinliğine hem de yan etkilerinin kabul edilebilirliğine göre seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antiagregan tedavi, aterotromboz, aspirin, clopidogrel.

Nevzat Uzuner. Antiagregant treatments. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 1-5

Corresponding Author: Nevzat Uzuner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale