ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 35-45 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.33042

Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants

Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Neurology, Ankara

Atrial fibrillation is an independent, powerful risk factor for stroke. Until recently, acetyl salicylic acid (aspirin) and warfarin were the only approved treatment options for stroke prophylaxis. Although warfarin provides a significantly better risk reduction in stroke compared to placebo and aspirin, its usage difficulties entailed investigation of new treatment alternatives. Studies showed that new oral anticoagulants (such as dabigatran, apixaban and rivaroxaban) are as efficient and safe as warfarin. New anticoagulants seem appealing by their rapid onset of action and low drug and diet interactions, together with not necessitating any routine monitoring; however lack of specific antidotes constitute a disadvantage at the moment.

Keywords: Stroke, atrial fibrillation, anticoagulant, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, warfarin.

Yeni Antikoagülanlar Perspektifinde Atriyal Fibrilasyon ve İnme

Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Atriyal fibrilasyon (AF) bağımsız, güçlü bir inme risk faktörüdür. Son döneme kadar sadece aspirin ve warfarin AF’lu hastalarda inme profilaksisinde onaylanmış tedavi seçenekleriydi. Warfarinin inmeyi önlemede plaseboya ve aspirine kıyasla gösterilmiş belirgin üstünlüğü olmasına rağmen, kullanım zorlukları yeni tedavi arayışlarını zorunlu kılmıştır. Koagülasyon yolundaki farklı faktörlere etki eden yeni oral antikoagülanlar (dabigatran, apixaban ve rivaroxaban gibi) ile yapılan çalışmalarda bu ilaçların warfarine kıyasla benzer oranda etkili ve güvenli oldukları gösterilmiştir. Yeni oral antikoagülanların hızlı etki başlangıçları, monitorizasyon ihtiyaçlarının olmaması ve düşük ilaç ve gıda etkileşimleri her ne kadar cezbedici olsa da, bu ilaçların henüz özgün antidotlarının olmaması bir dezavantaj oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, atriyal fibrilasyon, antikoagülan, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, warfarin.

Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 35-45

Corresponding Author: Demet Funda Baş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale