ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Dual antiplatelet therapy in ischemic stroke [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 86-93 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.58561

Dual antiplatelet therapy in ischemic stroke

Birsen İnce
Istanbul University-Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Neurology, Division of Cerebrovascular Disease, Istanbul, Turkey

Antiplatelet drugs are widely used for secondary prophylaxis of ischemic stroke. Antiplatelet therapy can significantly reduce the risk of vascular events among high-risk patients. This review highlights the improvements of the use of dual antiplatelet therapy, particularly aspirin and clopidogrel combination, for the prevention of non-cardioembolic ischemic stroke.

Keywords: ischemic stroke, dual antiplatelet, therapy

İskemik inmede ikili antiagregan tedavi

Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Antiagregan ilaçlar iskemik inmenin sekonder proflaksisinde yaygın olarak kullanılırlar. Antiagregan tedavi yüksek riskli hastalarda vasküler bir olay gelişme riskini anlamlı ölçüde azaltabilir. Bu derlemede kardiyoembolik olmayan iskemik inmenin önlenmesinde ikili antiagregan tedavi, özellikle aspirin ve klopidogrel kombinasyonunun kullanımı ile ilgili gelişmeler vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iskemik inme, ikili antiagregan, tedavi

Birsen İnce. Dual antiplatelet therapy in ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 86-93

Corresponding Author: Birsen İnce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale