ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Cerebral amyloid angiopathy related inflammation – two cases [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Ahead of Print: TBDHD-68094 | DOI: 10.5505/tbdhd.2024.68094

Cerebral amyloid angiopathy related inflammation – two cases

Sümeyra Kanat1, ÖMER NUMAN CEYLAN1, Ozlem Kayim Yildiz1, BULENT YILDIZ2
1Cumhuriyet University School of Medicine, Department of Neurology, Sivas
2Cumhuriyet University School of Medicine, Department of Radiology, Sivas

Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation is a rare but increasingly recognized subtype of cerebral amyloid angiopathy with distinctive clinical and imaging findings. Proposed diagnostic criteria depending on clinical and magnetic resonance imaging characteristics have excellent diagnostic accuracy. Patients with cerebral amyloid angiopathy-related inflammation should be treated corticosteroids and / or immunosuppressives. In this paper, we report two cases with typical characteristics of cerebral amyloid angiopathy-related inflammation.

Keywords: Cerebral amyloid angiopathy, cerebral amyloid angiopathy-related inflammation, magnetic resonance imaging, treatment

Serebral amyloid anjiopati ilişkili inflamasyon – İki olgu

Sümeyra Kanat1, ÖMER NUMAN CEYLAN1, Ozlem Kayim Yildiz1, BULENT YILDIZ2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Serebral amyloid anjiopati ilişkili inflamasyon, serebral amyloid anjiopatinin nadir ancak gittikçe artan biçimde tanınan bir alt tipidir ve ayırt ettirici klinik ve görüntüleme özelliklerine sahiptir. Klinik ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularına dayalı önerilmiş tanı kriterlerinin tanısal doğruluğu mükemmeldir. Serebral amyloid anjiopati ilişkili inflamasyonu olan hastalar kortikosteroidler ve / veya immünsüpresifler ile tedavi edilmelidir. Bu makalede serebral amyloid anjiopati ilişkili inflamasyonun tipik özelliklerine sahip olan iki olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serebral amyloid anjiopati, serebral amyloid anjiopati ilişkili inflamasyon, manyetik rezonans görüntüleme, tedaviCorresponding Author: Ozlem Kayim Yildiz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale