ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Effects of neurophysiological exercises to ambulation in a patient with below knee amputation and hemiplegia [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 19-21

Effects of neurophysiological exercises to ambulation in a patient with below knee amputation and hemiplegia

Kezban Yiğiter1, Kılıçhan Bayar2, Fatih Erbahçeci1, Gül Şener1, Özlem Güven2
1Hacettepe University Physical Medicine And Rehabilitation College,prothesis-biomechanic Unit, Ankara
2Hacettepe University Vocational Health School, Ankara

Rehabilitation process becomes very complex when a patient is presented with multiple disabilities such as amputation of a hemiplegic extremity. The patient presented here was a sixty three years old left hemiparetic man who underwent amputation surgery due to diabetes mellitus 25 years after the development of hemiplegia. While he had a typical hemiplegic gait before the amputation, he became wheelchair dependent following the amputation. Physiotherapy programme was started two months after the surgery. Neurophysiological approaches and prosthetic rehabilitation were applied for 3weeks. Finally,the patient reached afunctional level of walking with the aid of a cane.

Keywords: Hemiplegia, amputation, ambulation

Hemiplejik diz altı amputede nörofizyolojik yaklaşımlı egzersizlerin ambulasyona etkisi

Kezban Yiğiter1, Kılıçhan Bayar2, Fatih Erbahçeci1, Gül Şener1, Özlem Güven2
1Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Protez-biomekanik Ünitesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara

Birden fazla yetersizliğin aynı kişide görülmesi rehabilitasyonu çoğu zaman karmaşık ve güç bir süreç haline dönüştürür. Hemiplejiyi takiben yapılan amputasyonlar bu çoğul yetersizliklere iyi bir örnek oluşturur. 25 yıllık sol hemipleji hikayesi olan 63 yaşındaki erkek olgu Diabetes Mellitus’a bağlı sol diz altı amputasyonu geçirmiştir. Amputasyon öncesinde mobilizasyonunu baston desteği ile sağlarken, amputasyon sonrasında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmiştir. Amputasyonu takiben yaklaşık 2 ay sonra tedavisine başlanılan olgu nörofizyolojik yaklaşımlar ile hemiparezi yönünden tedavi edilirken, aynı zamanda ampüte rehabilitasyon açısından da eğitim verilmiştir. Olgumuza yapılan protez ile 3 haftalık prtotez eğitimi verilmiştir. Protez eğitimini takiben baston ile desteksiz olarak ambulasyonunu gerçekleştirebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, amputasyon, ambulasyon

Kezban Yiğiter, Kılıçhan Bayar, Fatih Erbahçeci, Gül Şener, Özlem Güven. Effects of neurophysiological exercises to ambulation in a patient with below knee amputation and hemiplegia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 19-21

Corresponding Author: Kezban Yiğiter, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale