ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 3rd Stroke Academy of Turkey Special Issue [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(İnme Akademisi Özel Sayısı): 1-170

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 3rd Stroke Academy of Turkey Special Issue

INTRODUCTION:
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3. Türkiye İnme Akademisi Özel Sayısı

GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:


. Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 3rd Stroke Academy of Turkey Special Issue. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(İnme Akademisi Özel Sayısı): 1-170
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale