ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BILATERAL THALAMIC INFARCTION: CASE REPORT [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 59-61

BILATERAL THALAMIC INFARCTION: CASE REPORT

Sevgi YAMAN1, Selçuk ÇOMOĞLU1

Bilateral thalamic infarction is rare. The most common findings are acut impairment of consciousness, vertical gaze paresis, cognitive disturbances. This case is presented to remind that thalamus has an important due in memory mechanism with afferent and efferent connections that connected with hippocampal formation and amygdale and to remind that thalamic zone lesions causes specific symptoms.

Keywords: Infarction, Thalamus, Bilateral

BİLATERAL TALAMİK İNFARKT OLGUSU

Sevgi YAMAN1, Selçuk ÇOMOĞLU1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, ANKARA

Bilateral talamik infarkt enderdir. En sık görülen bulgular; akut bilinç bulanıklığı, vertikal bakış paralizisi ve kognitif değişikliklerdir. Bu vaka talamusun hipokampal formasyon ve amigdala ile yaptıkları karşılıklı afferent ve efferent bağlantılar aracılığı ile bellek mekanizmasında önemli görevler üstlendiğinin ve talamik bölge lezyonlarının özgün semptomlara neden olacağının hatırlatılması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfarkt, talamus, bilateral

Sevgi YAMAN, Selçuk ÇOMOĞLU. BILATERAL THALAMIC INFARCTION: CASE REPORT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 59-61
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale