ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Therapeutic hypothermia in global cerebral ischemia after renewed cardiopulmonary resuscitation guidelines [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(1): 9-12 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.42713

Therapeutic hypothermia in global cerebral ischemia after renewed cardiopulmonary resuscitation guidelines

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Özlem Kayım Yıldız
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara

Keywords: Cardiopulmonary arrest, hypothermia, prognosis, magnetic resonance imaging.

Yenilenen kılavuzlar ışığında global serebral iskemide hipotermi: ne yapmalı?

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Özlem Kayım Yıldız
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner arrest, hipotermi, prognoz, manyetik rezonans görüntüleme.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Özlem Kayım Yıldız. Therapeutic hypothermia in global cerebral ischemia after renewed cardiopulmonary resuscitation guidelines. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(1): 9-12

Corresponding Author: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale