ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 23-27 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.49368

Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections

Murat Çabalar1, Samiye Uysal1, Aslı Demirtaş Tatlıdede1, Hakan Hatem Selçuk2, Batuhan Kara2, Vildan Ayşe Yayla1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Investigation Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Investigation Hospital, Neuroradiology Clinic, İstanbul

In recent years, vertebral artery dissection (VAD) is reported more frequently as a cause of young cerebrovascular accidents. It can occur spontaneously or following a neck manipulation and trauma. The patients were 3 females (mean age: 35±26 years) and 7 males (mean age: 37.71±4.96 years). Only 2 patients described neck trauma. Cerebellar findings were prominent in all cases. On radiological investigation, vascular changes of vertebral arteries were detected bilaterally in 2 cases, right in 5 and left in 3 cases. All the cases were treated with anticoagulant therapy and cured but 1 with sequela. Prognosis of vertebral artery dissection is generally good by early diagnosis and treatment. In this article, we reported clinical and radiological properties of 10 vertebral artery dissection cases.

Keywords: Stroke, vertebral artery, dissection

Vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik değerlendirme

Murat Çabalar1, Samiye Uysal1, Aslı Demirtaş Tatlıdede1, Hakan Hatem Selçuk2, Batuhan Kara2, Vildan Ayşe Yayla1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroradyoloji Kliniği, İstanbul

Genç yaş serebrovasküler hastalıkların sebepleri arasında vertebral arter diseksiyonu son yıllarda daha sık bildirilmektedir. Spontan olabileceği gibi boyun manipulasyonlarını veya travmayı takiben de ortaya çıkabilir. Olguların 3’ü kadın (ortalama yaş: 35±265 yıl), 7’si erkek (ortalama yaş: 37.71±4.96 yıl) idi. İki olguda boyun bölgesine uygulanan travma öyküsü vardı. Nörolojik muayenede tüm olgularda serebellar bulgular ön planda idi. Radyolojik incelemelerde 2 olguda bilateral, 5 olguda sağ ve 3 olguda sol vertebral artere ait vasküler değişiklikler izlendi. Hastaların tümüne antikoagülan tedavi verildi. Dokuz olguda tam iyilik hali görülürken bir olgu sekel olarak iyileşti. Vertebral arter diseksiyonunda hızlı tanı ve uygun tedavi ile prognoz genellikle iyidir. Dijital substraksiyon arteriografi disseksiyon tanısında altın standarttır. Bu yazıda vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik özellikler gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: İnme, vertebral arter, diseksiyon

Murat Çabalar, Samiye Uysal, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Hakan Hatem Selçuk, Batuhan Kara, Vildan Ayşe Yayla. Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 23-27

Corresponding Author: Murat Çabalar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale