ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ACUTE INTERHEMISPHERIC SUBDURAL HEMATOMA [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(1): 29-31

ACUTE INTERHEMISPHERIC SUBDURAL HEMATOMA

Kemal HAMAMCIOĞLU1, Erdal EROĞLU1, Semai BEK1, Zeki ODABAŞI1

Acute interhemispheric subdural hematomas are an uncommon complication of head trauma. The aetiology is consist of intracranial aneurismal ruptures, coagulopathies, anticoagulant therapies, alcohol abuse, “shaken baby syndrome” other than trauma, the most common cause of the interhemispheric subdural hematomas. Patients present with contrlateral hemiparesis, changing levels of consciousness, focal or generalized seizures, language disorders, gait ataxia and oculomotor dysfunction. Both conservative and surgical management have been equally advocated. However, in the presence of a worsening neurological condition prompt surgical evacuation of hematoma is mandatory.

Keywords: interhemispheric, subdural, hematoma

AKUT İNTERHEMISFERIK SUBDURAL HEMATOM

Kemal HAMAMCIOĞLU1, Erdal EROĞLU1, Semai BEK1, Zeki ODABAŞI1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Akut interhemisferik subdural hematomlar kafa travmalarının nadir komplikasyonlarından biridir. Etyolojik nedenler arasında, en sık görülen kafa travmalarından başka intrakranyal anervrizma yırtılması, koagülopatiler, antikoagülan tedavi, alkol bağımlılığı, “bebek sarsma sendromu” sayılabilir. Hastalar karşı tarafta hemiparezi, bilinç seviyesinde değişiklik, fokal veya jeneralize nöbetler, lisan bozuklukları, ataksik yürüyüş, okülomotor fonksiyon bozukluğu ile başvururlar. Tedavide hem konservatif, hem de cerrahi yaklaşım eşit olarak önerilmektedir. Ancak nörolojik bulgularda kötüleşme varsa hematomun cerrahi olarak boşaltılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: interhemisferik, subdural, hematom.

Kemal HAMAMCIOĞLU, Erdal EROĞLU, Semai BEK, Zeki ODABAŞI. ACUTE INTERHEMISPHERIC SUBDURAL HEMATOMA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(1): 29-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale