ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
7th National Congress of Cerebrovascular Diseases [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(Kongre Özel Sayısı): 1-54

7th National Congress of Cerebrovascular Diseases


VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı


. 7th National Congress of Cerebrovascular Diseases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(Kongre Özel Sayısı): 1-54
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale