http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Percheron Arter Enfarktı: Olgu Sunumu
Artery of Percheron infarction: a case report
Ezgi Yakupoğlu, Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan
doi: 10.5505/tbdhd.2018.71676  

2.
Cushing refleksi: Genel anestezi altında yapılan mekanik trombektomi esnasında damar perforasyonun bir işareti
Cushing reflex: A sign of vessel perforation during mechanical thrombectomy performed under general anesthesia
Bedih Balkan, Abdülcelil Gezmiş, Ahmet Tolga Erol, Batuhan Kara, Hatem Hakan Selçuk, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5505/tbdhd.2018.50251  

3.
Başağrısı ile prezente olan mukozal lezyonların eşlik ettiği intrakranial venöz malformasyon olgusu
The case of intracranial venos malformation accompanied by mucosal lesions presented with headache.
Fergane Memmedova, Esengül Liman, İrem Baş, Ufuk Emre
doi: 10.5505/tbdhd.2018.93723  

4.
Aynı seansta vertebral ve karotis arter stentleme olgu sunumu
Vertebral and carotid artery stenting case presentation at the same session
Gökhan Özdemir, Gözde Öngün, Nazım Kızıldağ, İdris Kocatürk
doi: 10.5505/tbdhd.2018.56933  

5.
İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası
A case of stroke accompanied by intracranial aneurysm treated with intravenous thrombolytic therapy
Aygül Güneş, Cemile Haki
doi: 10.5505/tbdhd.2018.39206  

6.
Fabry hastalığında serebral küçük damar hastalığı: Anjiografik dökümentasyon
Angiographic evidence of small vessel involvement in Fabry disease
Ferid Xasiyev, Umur Türkyılmaz, Anıl Arat, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2018.64326  

7.
Psikiyatrik Semptomlarla Başlayan Bir Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Olgusu
A Case of Creutzfeldt-Jakob Disease that started with Psychiatric Symptoms
Hamza Şahin, Deniz Tuncel, Songül Bavli, Muhammet Yusuf Uslusoy
doi: 10.5505/tbdhd.2018.02170  

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
8.
Selçuk Üniversitesi Nöroloji Kliniğinin Vasküler Girişimsel İşlem Deneyimleri
Experience of Vascular Interventional Procedures of Neurology Clinic of Selcuk University
Gökhan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.05945  

9.
İnme Hastalarına Yapılan Serebral Dijital Substraksiyon Anjiografi Bulguları
Findings of Cerebral Digital Substraction Angiography in Patient with Ischemic Stroke
Cemile Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Yılmaz İnanç, Erdem Özyurt, Sabriye Demirhan Özçekiç
doi: 10.5505/tbdhd.2018.94840  

10.
Büyük Damar Oklüzyonu Olan Minör inmelerde (NIHSS <6) Mekanik Trombektomi
Mechanical Thrombectomy for Minor Stroke Patients (NIHSS<6) With Large Vessel Occlusion
Çetin Kürşad Akpınar, Erdem Gürkaş, Emrah Aytaç, Murat Çalık
doi: 10.5505/tbdhd.2018.24483  

11.
Genç İskemik İnmeli Hastalarda Patent Foramen Ovale
Patent Foramen Ovale in Young Patients with Ischemic Stroke
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu, Çağın Mustafa Üreyen
doi: 10.5505/tbdhd.2018.21548  

12.
Seksen Yaş Üstü Hastalarda Supraaortik Stentleme Tecrübelerimiz
Supra-aortic Stenting Experiences On Over Eighty Year Old Patients
Yusuf İnanç, Serhan Yıldırım, Semih Giray, Ertan Karaçay
doi: 10.5505/tbdhd.2018.97658  

13.
Çoklu Sulama Alanı Enfarktlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Lezyon Paterni ve İnme Etiolojisi
Lesion Pattern on Magnetic Resonance Imaging and Stroke Etiology in Multi-territorial Infarctions
Ethem Murat Arsava, Lala Mehdikhanova, Rahşan Göçmen, Kader K Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu


14.
Akut inme geçiren hastalarda hematolojik parametreler ile karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişki
Relationship between hematologic parameters and carotid intima media thickness in patients with acute stroke
Yılmaz İnanç, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2018.55376  Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2012 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale