http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası
A case of stroke accompanied by intracranial aneurysm treated with intravenous thrombolytic therapy
Aygül Güneş, Cemile Haki
doi: 10.5505/tbdhd.2018.39206  

2.
Percheron Arter Enfarktı: Olgu Sunumu
Artery of Percheron infarction: a case report
Ezgi Yakupoğlu, Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan
doi: 10.5505/tbdhd.2018.71676  

3.
Fabry hastalığında serebral küçük damar hastalığı: Anjiografik dökümentasyon
Angiographic evidence of small vessel involvement in Fabry disease
Ferid Xasiyev, Umur Türkyılmaz, Anıl Arat, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2018.64326  

4.
Koreiform hareket bozukluğu ile başlayan ve trombektomi uygulanan akut inme vakası
Acute stroke case started with choreiform movement disorder and applied thrombectomy
Cemile Haki, Aygül Güneş, Yavuz Durmuş, Bahattin Hakyemez
doi: 10.5505/tbdhd.2018.26234  

5.
Trombolitik ve ardından trombektomi uygulanan 16 yaşında bir olgu
A 16-year-old case with thrombolytic and later thrombectomy
Cemile Haki, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Aygül Güneş, Asuman Ali, Damla Özyurtlu, Meral Seferoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27880  

6.
Karotid Arterdeki Hareketli Trombüs: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı
Free-Floating Thrombus in the Carotid Artery: Two Different Etiologies and Treatment Approaches
Çetin Kürşad Akpınar, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.73636  

7.
İdiopatik hipereozinofilik sendrom ve multiple embolik inme: Olgu sunumu ve literatür analizi
Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with multiple embolic stroke: Case report and review of the literature
Farid Khasiyev, Rahşan Göçmen, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.37880  

8.
İzole geri dönüşümlü hipertansif beyinsapı ensefalopatisi ve intraserebral kanama
Reversible hypertensive brainstem encephalopathy coexistent with acute intracerebral hemorrhage
Mehmet Akif Topcuoglu, Esma Binol, Ethem Murat Arsava, Kader Karlı Oğuz, Ali Ünal, Sevda Diker, Lale Mehdikhanova, Erhan Akpınar, Rahşan Göçmen
doi: 10.5505/tbdhd.2018.36449  

9.
Karotis Arter Stentlemede Proksimal Korumaya Bağlı Geçici Nörolojik Fonksiyon Kayıpları
Transient Neurological Deficites Due to Proximal Protection in Carotid Artery Stenting
Mustafa Gökçe, Buket Cemile Tuğan Yıldız, Şerife Çöklü
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27122  

10.
Psikiyatrik Semptomlarla Başlayan Bir Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Olgusu
A Case of Creutzfeldt-Jakob Disease that started with Psychiatric Symptoms
Hamza Şahin, Deniz Tuncel, Songül Bavli, Muhammet Yusuf Uslusoy
doi: 10.5505/tbdhd.2018.02170  

EDITÖRE MEKTUP
11.
'Akut inmede fluktuasyon gösteren bir inme formu: Kapsüler uyarı sendromu' adlı makale ile ilgili mektup
A letter about an article tittled 'A stroke form fluctuating in acute stroke: Capsular warning syndrome'
Halil Önder
doi: 10.5505/tbdhd.2018.17136  
Makale Özeti

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
Orta derecede asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda progresyon
Determining the progression in moderate asymptomatic carotid stenosis
Eylem Özaydın Göksu, Ahmet Şükrü Alparslan, Burcu Yüksel, Şennur Delibaş Katı, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.5505/tbdhd.2018.53325  

13.
Çoklu Sulama Alanı Enfarktlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Lezyon Paterni ve İnme Etiolojisi
Lesion Pattern on Magnetic Resonance Imaging and Stroke Etiology in Multi-territorial Infarctions
Ethem Murat Arsava, Lala Mehdikhanova, Rahşan Göçmen, Kader K Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.30502  

14.
Menstruasyon İlişkili Migrende Oksidatif Stresin Rolü
The Role of Oxidative Stress In Menstrual Related Migraine
Hasibe Ozgecen Dincel, Ayca Ozkul, Ahmet Sair, Cigdem Yenisey, Ali Akyol
doi: 10.5505/tbdhd.2018.37167  

15.
Triggering factors of an acute ischemic stroke: A case cross-over study from Pakistan
Qamar Zaman, Maimoona Siddiqui, Kinza Waqar, Naveen Zaidi
doi: 10.5505/tbdhd.2018.72792  Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2012 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale