http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Trombolitik ve ardından trombektomi uygulanan 16 yaşında bir olgu
A 16-year-old case with thrombolytic and later thrombectomy
Cemile Haki, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Aygül Güneş, Asuman Ali, Damla Özyurtlu, Meral Seferoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27880  Sayfa 0

2.
Karotid Arterdeki Hareketli Trombüs: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı
Free-Floating Thrombus in the Carotid Artery: Two Different Etiologies and Treatment Approaches
Çetin Kürşad Akpınar, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.73636  Sayfa 0

3.
İdiopatik hipereozinofilik sendrom ve multiple embolik inme: Olgu sunumu ve literatür analizi
Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with multiple embolic stroke: Case report and review of the literature
Farid Khasiyev, Rahşan Göçmen, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.37880  Sayfa 0

4.
İzole geri dönüşümlü hipertansif beyinsapı ensefalopatisi ve intraserebral kanama
Reversible hypertensive brainstem encephalopathy coexistent with acute intracerebral hemorrhage
Mehmet Akif Topcuoglu, Esma Binol, Ethem Murat Arsava, Kader Karlı Oğuz, Ali Ünal, Sevda Diker, Lale Mehdikhanova, Erhan Akpınar, Rahşan Göçmen
doi: 10.5505/tbdhd.2018.36449  Sayfa 0

5.
Karotis Arter Stentlemede Proksimal Korumaya Bağlı Geçici Nörolojik Fonksiyon Kayıpları
Transient Neurological Deficites Due to Proximal Protection in Carotid Artery Stenting
Mustafa Gökçe, Buket Cemile Tuğan Yıldız, Şerife Çöklü
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27122  Sayfa 0

6.
Sepsis ile ilişkili geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromunda yaygın serebral mikrokanama: Olgu sunumu
Disseminated cerebral microbleeds in sepsis associated reversible posterior leukoencephalopathy syndrome
Lale Mehdikhanova, Ethem Murat Arsava, Rahsan Gocmen, Kader Oguz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.06978  Sayfa 0

7.
Anjiografik girişimsel işlemlere bağlı femoral sinir hasarı
Femoral nerve injury due to interventional angiographic procedures
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Muhammet Yusuf Uslusoy
doi: 10.5505/tbdhd.2018.36693  Sayfa 0

8.
İnternal karotid arter oklüzyonunun nadir bir nedeni: Katastrofik antifosfolipid sendromu
A Rare Cause of Internal Carotid Artery Occlusion: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome
Ahmet Ubur, Erdal Bodakçı, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.62534  Sayfa 0

9.
İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası
A case of stroke accompanied by intracranial aneurysm treated with intravenous thrombolytic therapy
Aygül Güneş, Cemile Haki
doi: 10.5505/tbdhd.2018.39206  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
10.
'Akut inmede fluktuasyon gösteren bir inme formu: Kapsüler uyarı sendromu' adlı makale ile ilgili mektup
A letter about an article tittled 'A stroke form fluctuating in acute stroke: Capsular warning syndrome'
Halil Önder
doi: 10.5505/tbdhd.2018.17136  Sayfa 0
Makale Özeti

11.
'İntrakraniyal anevrizması olan ve olmayan hastaların beyinlerinde anterior sirkülasyonun anatomik varyasyonları’ başlıklı yazı ile ilgili mektup
Letter regarding the article entitled: ‘Anatomical Variations of Anterior Circulation in the Brains of Patients with and without Intracranial Aneurysm’
Halil Onder
doi: 10.5505/tbdhd.2018.33602  Sayfa 0
Makale ÖzetiAnasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale