https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Trombolitik ve ardından trombektomi uygulanan 16 yaşında bir olgu
A 16-year-old case with thrombolytic and later thrombectomy
Cemile Haki, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Aygül Güneş, Asuman Ali, Damla Özyurtlu, Meral Seferoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27880  Sayfa 0

2.
İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası
A case of stroke accompanied by intracranial aneurysm treated with intravenous thrombolytic therapy
Aygül Güneş, Cemile Haki
doi: 10.5505/tbdhd.2018.39206  Sayfa 0

3.
Akut orta serebral arter oklüzyonunda kontralateral (fenestre anterior komunikan arter üzerinden) stent aracılı trombektomi: olgu sunumu
Contralateral stent-assisted thrombectomy via fenestrated anterior communicating artery in acute tandem middle cerebral artery occlusion: a case report
Pinar Gelener, Leman Ergüven, Süha Halil Akpınar
doi: 10.5505/tbdhd.2019.22599  Sayfa 0

4.
COVİD-19 iskemik inme riskini arttırmakta: Olgu bildirimi
COVID-19 may increase the risk of ischemic stroke: A case report
Taşkın Güneş
doi: 10.5505/tbdhd.2020.07769  Sayfa 0

5.
Psikiyatrik Hastalıklar İle Karışabilecek Bir Akut İskemik İnme Vakası
A Case of Acute Ischemic Stroke That May Confuse with Psychiatric Diseases
Ezgi Yakupoglu, Busranur Oguz
doi: 10.5505/tbdhd.2020.77045  Sayfa 0

6.
Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı
Symptomatic basilar artery vasospasm following perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage
Gülçin Benbir Şenel, Ugur Uygunoglu, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2020.28863  Sayfa 0

7.
Mekanik trombektomi sonrası gözlenen striatokapsüler infarktlar
Striatocapsular infarcts following mechanical thrombectomy
Hamza Şahin, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.98704  Sayfa 0

8.
Nöbet ile Prezente Olan Nörosarkoidoz Olgusu
Neurosarcoidosis Presenting With Seizure: Case Report
Can Çubuk, Kezban Aslan, Duruhan Meltem Demirkıran, Arbil Açıkalın, Hüseyin Tuğsan Ballı, Yunus Kenan Bıçakcı, Oya Baydar, Ahmet Turan Evlice, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.83436  Sayfa 0

9.
Simültane Bilateral İnternal Karotis Arter Oklüzyonu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Simultaneous Bilateral Internal Carotid Artery Occlusion: A Case Report and Review of Literature.
Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet TOPCUOGLU
doi: 10.5505/tbdhd.2020.47704  Sayfa 0

10.
Arkus aorta dallanmasında farklı bir anatomik varyasyon
A different anatomic variation in aortic arch branching
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.08870  Sayfa 0

11.
Davranış Bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu
Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders
Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2020.16362  Sayfa 0

12.
Baziler arter anevrizmasının neden olduğu trigeminal nevralji olgusu
A Trigeminal neuralgia case caused by basilar artery aneursym
Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.34711  Sayfa 0Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale