http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Davranış Bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu
Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders
Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2020.16362  Sayfa 0

2.
Baziler Arter Fenestrasyonuna Bağlı Geliştiği Düşünülen İskemik İnme Vakası
Association Between Basilar Artery Fenestration and Ischemic Stroke: A Case Report
Atak Karabacak, Ayse Beyza Bilgin, Ahmet Kasim Kilic, Banu Özen Barut
doi: 10.5505/tbdhd.2020.33866  Sayfa 0

3.
Trombolitik ve ardından trombektomi uygulanan 16 yaşında bir olgu
A 16-year-old case with thrombolytic and later thrombectomy
Cemile Haki, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Aygül Güneş, Asuman Ali, Damla Özyurtlu, Meral Seferoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27880  Sayfa 0

4.
Psikiyatrik Hastalıklar İle Karışabilecek Bir Akut İskemik İnme Vakası
A Case of Acute Ischemic Stroke That May Confuse with Psychiatric Diseases
Ezgi Yakupoglu, Busranur Oguz
doi: 10.5505/tbdhd.2020.77045  Sayfa 0

5.
İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası
A case of stroke accompanied by intracranial aneurysm treated with intravenous thrombolytic therapy
Aygül Güneş, Cemile Haki
doi: 10.5505/tbdhd.2018.39206  Sayfa 0

6.
Akut orta serebral arter oklüzyonunda kontralateral (fenestre anterior komunikan arter üzerinden) stent aracılı trombektomi: olgu sunumu
Contralateral stent-assisted thrombectomy via fenestrated anterior communicating artery in acute tandem middle cerebral artery occlusion: a case report
Pinar Gelener, Leman Ergüven, Süha Halil Akpınar
doi: 10.5505/tbdhd.2019.22599  Sayfa 0

7.
Mekanik trombektomi sonrası gözlenen striatokapsüler infarktlar
Striatocapsular infarcts following mechanical thrombectomy
Hamza Şahin, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.98704  Sayfa 0

8.
Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı
Symptomatic basilar artery vasospasm following perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage
Gülçin Benbir Şenel, Ugur Uygunoglu, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2020.28863  Sayfa 0

9.
Nöbet ile Prezente Olan Nörosarkoidoz Olgusu
Neurosarcoidosis Presenting With Seizure: Case Report
Can Çubuk, Kezban Aslan, Duruhan Meltem Demirkıran, Arbil Açıkalın, Hüseyin Tuğsan Ballı, Yunus Kenan Bıçakcı, Oya Baydar, Ahmet Turan Evlice, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.83436  Sayfa 0

10.
Simültane Bilateral İnternal Karotis Arter Oklüzyonu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Simultaneous Bilateral Internal Carotid Artery Occlusion: A Case Report and Review of Literature.
Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet TOPCUOGLU
doi: 10.5505/tbdhd.2020.47704  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTıRMA
11.
Manyetik rezonans görüntüleme ve transorbital ultrasonografi ile optik sinir kılıf çapının değerlendirilmesi
Evaluation of optic nerve sheath diameter with magnetic resonance imaging and transorbital ultrasonography
Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Mustafa Bıçak, Şeyhmus Kavak, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5505/tbdhd.2020.69672  Sayfa 0

12.
İntraserebral hematom ve servikosefalik dolikoarteriopati
Intracerebral hematoma and cervicocephalic dolichoarteriopathy
Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.97720  Sayfa 0Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale