http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Sıradışı bir birliktelik mediyal medüller sendrom ve hemipleji cruciata; olgu sunumu
An unusual occurance medial medullary syndrome and hemiplegia cruciata; case report
Mehmet Balal, Kezban Aslan, Meltem Demirkıran


ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Subaraknoid Hemorajili hastalarda mortaliteyi öngörmede Nötrofil / Lenfosit ve Lenfosit / Platelet Oranının Durumu
Admission Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio as a predictor of mortality in patients with Subarachnoid Hemorrhage
Ali Yılmaz, Ayca Ozkul


3.
İntrakranial anevrizması olan ve olmayan hastaların beyinlerindeki anterior dolaşımın anatomik varyasyonları
Anatomical variations of anterior circulation in the brains of patients with and without intracranial aneurysm
Ali Yılmaz, Ayca Ozkul


4.
Ortalama Platelet Hacminin Kriptojenik İskemik İnmeli Hastalarda Altta Yatabilen Paroksismal Atriyal Fibrilasyon ile Korelasyonunun Araştırılması
Are There Any Correlations between Mean Platelet Volume Values and Paroxysmal Atrial Fibrillation in Cryptogenic Ischemic Stroke?
Burcu Yüksel, Eylem Özaydın Göksu, Elif Uygur Küçükseymen, Murat Esin, Ali Ünal, Ahmet Genç, Aylin Yaman


5.
Üçüncü Basamak Bir Nöroloji Kliniğinin Karotis Arter Stentlemesi Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Carotid Artery Stenting Experience of a Third Stage Neurology Clinic
Gökhan Özdemir, Nazım Kızıldağ, Ahmet Hakan Ekmekci, Haluk Gümüş, Recep Aygül, Şerefnur Öztürk
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2012 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale