http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı
7th National Congress of Cerebrovascular Diseases

TBDHD 2016; 22 - 0 Kongre Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 54 (1665 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedavi: Son Bir Yılda Ne Değişti?
Endovascular Treatment In Acute Ischemic Stroke: What Has Changed Over The Last One Year?
Hesna Bektaş, Murat Çabalar, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2016.24085  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (1063 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut iskemik inmede intraarteryel trombolitik tedavi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği deneyimi
Intra-Arterial Thrombolytic Therapy İn Acute İschemic Stroke: Uludag University Medical Faculty Neurology Clinic Experience
Aylin Bican Demir, Furkan Sarıdaş, Özlem Taşkapılıoğlu, Ömer Fatih Nas, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
doi: 10.5505/tbdhd.2016.67044  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (768 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
4.
Nadir Bir Sendrom: Balint Sendromu
A Rare Syndrome: Balint Syndrome
Gülnur Tekgöl Uzuner, Özge Keleş, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2016.30085  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 32 - 36 (656 kere görüntülendi)

5.
Talamik Hemorajiye Bağlı Gelişen Hemiballismus: Olgu Sunumu
Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report
Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2016.77598  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 21 - 24 (648 kere görüntülendi)

6.
Ciddi Vertigo ve İşitme Kaybı ile Seyreden Bilateral Anterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı
Bilateral Anterior İnferior CerebellarArtery Infarction
Adile Ozkan, Çağdaş Balcı, Halil Murat Şen, Gürhan Adam, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.5505/tbdhd.2016.85047  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 41 - 44 (609 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Nörovasküler Reaktivite
Neurovascular Reactivity in Patients with Acute Ischemic Stroke
Nevzat Uzuner, Gülnur Tekgöl Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2016.04809  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 9 - 12 (593 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
8.
Kronik bilinç bozukluğu ayırıcı tanısında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniklerinin yeri
Utility of functional magnetic resonance imaging techniques in the diagnosis of chronic consciousness disorders
Halil Önder, Ethem Murat Arsava, Demet Funda Baş, Kader Karlı Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2016.96168  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 78 - 82 (573 kere görüntülendi)

9.
Akut anterior spinal arter oklüzyonu: Difüzyon MR lezyon karakteristikleri ve zaman içindeki değişimi
Acute anterior spinal artery occlusion: Temporal evolution of diffusion MRI lesion characteristics
Halil Önder, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, İrsel Tezer, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2016.41275  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 73 - 77 (568 kere görüntülendi)

10.
Nazofarinks Karsinoma Bağlı İnternal Karotis Arter İnvazyonu Sonucu Gelişen İskemik İnme Olgusu
Ischemic Stroke Case as a result of Internal Carotid Artery Invasion due to Nasopharynx Carsinoma
Yıldız Arslan, Ali Çayır, Yeliz Pekçevik, Yaşar Zorlu
doi: 10.5505/tbdhd.2016.40427  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 29 - 31 (568 kere görüntülendi)

11.
Düşük el ile prezente olan iskemik inme: Bir vaka sunumu
Wrist drop as presentation of ischemic stroke: A case report
Meltem Karacan, Faik Ilik, Murat Gönen
doi: 10.5505/tbdhd.2016.87609  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 88 - 90 (540 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
FLAIR Vasküler Hiperintensite
Fluid-Attenuated Inversion Recovery Vascular Hyperintensity
Hasan Hüseyin Karadeli, Muhammed Emin Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2016.19870  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 45 - 48 (532 kere görüntülendi)

13.
Serebral Venöz Sinüs Trombozlarının Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar
New Oral Anticoagulant Drugs for the Treatment of Cerebral Venous Sinus Thrombosis
Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2016.83097  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 49 - 51 (502 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
14.
Atipik Klinik ve MR Bulgulari Olan Subakut Sklerozan Panensefalit Vakası
Subacute Sclerosing Panencephalitis With Atypical Clinical and MRI Findings
Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Münevver Okay, Asuman Orhan Varoğlu, Abdulkadir Koçer
doi: 10.5505/tbdhd.2016.94824  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 25 - 28 (493 kere görüntülendi)

15.
Psikiyatrik semptomların eşlik ettiği bilateral talamik enfarkt: olgu sunumu
bilateral thalamic infarction with psychiatric symptoms: case report
Betül Tekin Güveli, Ahmet Nalbant, Metin Dedei Daryan, Batuhan Kara, Cengiz Dayan, Dilek Ataklı
doi: 10.5505/tbdhd.2016.62533  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (481 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
16.
Subaraknoid Kanama ile Prezente Olan Serebral Venöz Sinüs Trombozu Olgusu
A Cerebral Venous Sinus Thrombosis Case Presenting With Subarachnoid Hemorrhage
Bilge Koçer, Emrah Aytaç, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2016.32559  TBDHD 2016; 22 - 1 | Sayfalar 18 - 20 (475 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
Bir Devlet Hastanesi Bakış Açısıyla Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi
Treatment with Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke Through the Perspective of a State Hospital
Refik Kunt
doi: 10.5505/tbdhd.2016.47550  TBDHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 91 - 99 (448 kere görüntülendi)

KISA RAPOR
18.
Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Akut Bakteriyel Parotitis: Dört Olgu Sunumu
Acute Bacterial Parotitis in Intensive Care Patients: Four Case Reports
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı, Levent Güngör
doi: 10.5505/tbdhd.2016.92485  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 61 - 64 (446 kere görüntülendi)

19.
Rüptüre olmuş distal anterior serebral arter anevrizmaları: Olgu serisi
Ruptured Distal Anterior Cerebral Artery Aneurysms: Case series
Mehmet Seçer, Murat Ulutaş, Kadir Çınar
doi: 10.5505/tbdhd.2016.29974  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 56 - 60 (427 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
20.
İnme sonrası geç başlangıçlı Nonkonvulsif Status Epileptikus: 9 olgunun incelenmesi
Post stroke late onset Non-convulsive status epilepticus: analysis of 9 cases
Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Nesrin Atiş, Abidin Erdal, Elif Sarıönder Gencer, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.5505/tbdhd.2016.31932  TBDHD 2016; 22 - 2 | Sayfalar 52 - 55 (415 kere görüntülendi)Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2012 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale