http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yeni Antikoagülanlar Perspektifinde Atriyal Fibrilasyon ve İnme
Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants
Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2013.33042  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 35 - 45 (3575 kere görüntülendi)

2.
İnmede birincil ve ikincil korunma: Diabetes mellitus olgularına yaklaşım
Primary And Secondary Prevention In Stroke: Approact To Diabetes Mellitus Cases
Derya Uludüz, Taşkın Duman
doi: 10.5505/tbdhd.2014.83803  TBDHD 2014; 20 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (2975 kere görüntülendi)

TEMEL BILGILER
3.
Kafa Travmalı Hastalarda Beslenme
Nutrition in Patients with Head Trauma
Burcu Totur, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.24633  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1748 kere görüntülendi)

4.
2015 Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu

TBDHD 2015; 21 - 0 Okul Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 35 (1726 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KISA RAPOR
5.
Vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik değerlendirme
Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections
Murat Çabalar, Samiye Uysal, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Hakan Hatem Selçuk, Batuhan Kara, Vildan Ayşe Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2013.49368  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 23 - 27 (1722 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Eritrosit sedimentasyon hızı: Akut iskemik inmede prognostik bir gösterge olabilir mi?
Erythrocyte sedimentation rate: Can be a prognostic marker in acute ischemic stroke?
Selim Selçuk Çomoğlu, Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven
doi: 10.5505/tbdhd.2013.32042  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (1305 kere görüntülendi)

KISA RAPOR
7.
Non-Anevrizmal Perimezensefalik Subaraknoid Kanama: 6 Olgu
Non-Aneurysmal Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage: 6 Cases
Özlem Selçuk, Murat Çabalar, Betül Güveli, Vildan Güzel, Büşra Yurtsever, Vildan Yayla, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara
doi: 10.5505/tbdhd.2013.38257  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 64 - 67 (1281 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
8.
Psödoksantoma elastikumda serebral tutulum; olgu sunumu
Cerebral involvement in pseudoxanthoma elasticum; case report
Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Atilla Oğuzhanoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2013.70299  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 72 - 75 (1276 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
İskemik inme alt tiplerinde serum ürik asit düzeyinin araştırılması
The evaluation of serum uric acid levels in the ischemic stroke subtypes
Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2013.52724  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (1253 kere görüntülendi)

10.
VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı
7th National Congress of Cerebrovascular Diseases

TBDHD 2016; 22 - 0 Kongre Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 54 (1250 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Deneysel Serebral İskemi-Reperfüzyon Hasarında Bosentanın Koruyucu Etkisi
Protective Effect Of Bosentan In Experimental Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury
Eser Ataş, Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. Said Berilgen, Oktay Kapan, Bekir Akgün, Tuncay Kuloğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2013.54254  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 46 - 50 (1243 kere görüntülendi)

12.
İskemik İnmede Metabolik Sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi
Metabolic Syndrome Frequency and Its Effect on Mortality in Ischemic Stroke
Zeynep Yıldız, Hakan Levent Gül, Ülkü Türk Börü
doi: 10.5505/tbdhd.2013.69875  TBDHD 2013; 19 - 3 | Sayfalar 88 - 94 (1242 kere görüntülendi)

13.
Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi
DSA Experience In Interventional Neurology Clinic: Analysis of Patients
Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze
doi: 10.5505/tbdhd.2013.30602  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 11 - 17 (1237 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
14.
Beyin sapı iskemisine bağlı izole troklear sinir felci: bir olgu sunumu
Isolated trochlear nerve paralysis due to brainstem ischemia: a case report
Halit Yaşar, Hakan Tekeli, Tolga Biçer, Kemal Kara
doi: 10.5505/tbdhd.2013.62207  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 68 - 69 (1233 kere görüntülendi)

15.
Boyun ağrısı ile başvuran basilar arter anevrizma olgusu
Basilar artery aneurysm case presented with neck pain
Uygar Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2013.36035  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 33 - 34 (1199 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
İnmede dekompresif cerrahi
Decompressive surgery in stroke
Refik Kunt, Erdem Yaka, Vesile Öztürk, Ercan Özer, Kürşad Kutluk
doi: 10.5505/tbdhd.2014.03753  TBDHD 2014; 20 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (1123 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
17.
İnme Sonrası Gelişen Akinetik Mutizm Olgusu
Akinetic Mutism Case Following Stroke
Uygar Utku, Besime Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2013.85530  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 70 - 71 (1114 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
18.
İnme ve kadın
Stroke and woman
Gülçin Benbir, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2013.03522  TBDHD 2013; 19 - 3 | Sayfalar 84 - 87 (1092 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
İnme Ünitesi: Genel ilkeler ve standartlar
Stroke Unit: General principles and standards
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.30932  TBDHD 2015; 21 - 1 | Sayfalar 4 - 22 (1083 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
20.
Yüzme sonrasında gelişen karotis arter diseksiyonu olgusu: heterozigot MTHFR C677T gen mutasyonunun rolü
A case of carotid artery dissection devoleped after swimming: The role of heterezygote C677T MTHFR gen mutation
Alevtina Ersoy, Emine Rabia Koç, Ülkühan Düzgün, Atilla İlhan
doi: 10.5505/tbdhd.2013.46036  TBDHD 2013; 19 - 3 | Sayfalar 103 - 107 (1078 kere görüntülendi)Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2012 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale