http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Aspirin’nin migren atağında intravenöz kullanımı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 19-21

Aspirin’nin migren atağında intravenöz kullanımı

Ömer Anlar, Temel Tombul, Mesude Kisli
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Aspirin; en sık kullanılan etkin ve ucuz bir analjeziktir. Ülkemizde şimdiye kadar oral yolla verilmekte olan aspirin, son yıllarda migren ataklarında intravenöz (İV) olarak verilmiş ve iyi sonuçlar bildirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada migren atağı nedeniyle acil servise başvuran 35 hastadan 23’üne 500 mg aspirin eş değerinde 900 mg Lysine-acetylsalicylate (LASA) İ.V ve 12 hastaya 6 mg sumatriptan subkutan (S.C) olarak verildi.
BULGULAR: Aspirin alan 23 hastanın 15’inde (%62.5) 4-15 dakika içinde migren ağrısı belirgin şekilde kayboldu. 4 hastada (%17.4) İ.V LASA orta derecede etkili oldu. 3 hastada (%13.1) ağrıda hafif bir azalma oldu. Bir hastada (%4.3) ağrıda hiç bir değişiklik olmadı. Sumatriptan alan hastaların 10’unda (%83) ağrılar, 30-120 dakika içinde büyük ölçüde azaldı. İki hastada (% 17) ağrı, iki saat geçmesine rağmen kaybolmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Migren krizinde I.V LASA hızlı etkisi ve maliyetinin yeni antimigrenöz ilaçlara nazaran çok daha düşük olması nedeniyle, bu ilaca karşı kontrendikasyon yoksa, rahatça kullanılabilecek bir tedavi yöntemi kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aspirin, lysine-acetylsalicylate, intravenöz kullanım, sumatriptan, migren


İntravenous aspirin use in migraine attacks

Ömer Anlar, Temel Tombul, Mesude Kisli
Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Van, Turkey

INTRODUCTION: Aspirin is an efficient and cheap analgesic drug, which is used frequently. It is given orally in our country up to date. Use of aspirin intravenously in migraine headache has recently been tried and satisfying results were reported.
METHODS: Thirty-five patients with migraine attacks were admitted to emergency service. Twenty-three patients were treated by 900 mg Lysine acetylsalicylate (LASA)-equivalent of 500 mg aspirin intravenously (I.V). Twelve patients were treated by subcutaneous (S.C) injection of 6 mg sumatriptan.
RESULTS: In the patients treated with LASA, the headache relieved clearly in 15 (62.5%) within 4-15 minutes. A moderate pain relief was obtained in 4 patients (17.4%) and there was slight improvement headache in 3 patients (13.1%). There was no response in one patient (4.3%). The pain was disappeared within 30-120 minutes in ten patients (83%) who were treated by sumatriptan. Sumatriptan was not beneficial in two patients (17%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because of its rapid action and low cost, LASA I.V can be accepted as an effective therapy in migraine attacks treatment.

Keywords: Aspirin, lysine-acetylsalicylate, intravenous use, sumatriptan, migraine


Ömer Anlar, Temel Tombul, Mesude Kisli. İntravenous aspirin use in migraine attacks. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 19-21

Sorumlu Yazar: Ömer Anlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale