ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İNME REHABİLİTASYONU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 53-64

İNME REHABİLİTASYONU

Funda TAŞÇIOĞLU1
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

Serebrovasküler olay (SVO) dünyada en sık görülen nörolojik sorun olup pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika'da yapılan istatistiklere göre ölüm nedeni olarak kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırada yer almaktadır (1,2). Ülkemizde bu konuda yapılan istatistikler olmamasına rağmen nöroloji kliniklerinde yatan hastaların ilk sırasını SVO'lar almaktadır. SVO'ların klinik görünümleri oldukça farklı olup, hemipleji inme sonrası gelişen fonksiyonel yetmezliğin en yaygın nedenidir. Yapılan araştırmalara göre inme sonrası hastaların %50'den fazlası özürlü olarak yaşamını sürdürmektedir ki bu durum gerek hastalar gerekse aileleri üzerinde önemli psikolojik, sosyal ve fiziksel etkiler yaratmaktadır. Hemiplejik sakatlığın etkisi oldukça kapsamlı olup hasta ve ailesi için uzun süreli bir tedavi ve uyumu gerektirmektedir (3, 4). lnme sonrası sağ kalan hasta sayısının artması ve buna bağlı olarak tıbbi harcamaların getirdiği ekonomik yük nedeni ile etkili rehabilitasyon stratejilerinin geliştirilmesi giderek önem kazanmaktadır (5). Günlük yaşam aktivitelerinin belirgin derecede bozulması, yaşam kalitesinin düşmesi ve yapılan önemli boyuttaki sağlık harcamalarına karşın, geleneksel motor rehabilitasyon teknikleri oldukça heterojendir ve etkinlikleri konusunda randomize kontrollü çalışmalardan sağlanan veriler çok yeterli değildir (6). Strok ile ilgili giderek artan insidans ve prevalans da göz önünde bulundurulduğunda etkin rehabilitasyon uygulamalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır (7).


Funda TAŞÇIOĞLU. İNME REHABİLİTASYONU. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 53-64
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w