ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Opalski sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(1): 23-25 | DOI: 10.5505/tbdhd.2010.02986

Opalski sendromu

Erdem Yaka, Özlem Şahin, Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Opalski sendromu, lateral meduller sendrom (Wallenberg sendromu) bulgularına ek olarak ipsilateral hemiparezinin eşlik ettiği, vertebral arter tıkanıklığına bağlı olarak gelişen, piramidal çaprazdan sonra kortikospinal yolları etkileyen alt medullar lezyonun yol açtığı bir sendromdur. Klasik klinik özelliklerine ek olarak, bu nadir sendromda az sayıda hastada solunum yetmezliği de görülebilir. Bu makalede, solunum yetmezliği gelişmiş bir Opalski sendromu vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Opalski sendromu, medulla oblongata, iskemik inme.

Opalski syndrome

Erdem Yaka, Özlem Şahin, Vesile Öztürk
Dokuz Eylül University, Faculty Of Medicine Department Of Neurology, İzmir

Opalski syndrome which is due to a lesion of the lower medulla involving the corticospinal tract after the pyramidal decussation, results from an occlusion of the vertebral artery and in this syndrome ipsilateral hemiparesia is associated with symptoms of lateral medullary syndrome (Wallenberg syndrome). In this rarely seen syndrome, respiratory insufficiency can also be seen in a few patients in addition to classical clinical findings. In this manuscript, a case with Opalski syndrome who has respiratory insufficiency is presented.

Keywords: Opalski syndrome, medulla oblongata, ischemic stroke.

Erdem Yaka, Özlem Şahin, Vesile Öztürk. Opalski syndrome. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(1): 23-25

Sorumlu Yazar: Erdem Yaka, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w