ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Bilateral anterior inferior serebellar arter infarktı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 20-22 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.02996

Bilateral anterior inferior serebellar arter infarktı

Demet İlhan Algın1, Mehmet Korkmaz2, Şevket Yalın1
1Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kütahya

Serebellar infarktlar en sık PICA (Posterior İnferior Serebellar Arter) ve SCA (Superior Serebellar Arter) alanlarında görülmektedir. Bilateral simetrik serebellar infarktlar oldukça enderdir. Bu infarktların sebebi net olarak saptanamamıştır. Anterior inferior serebellar arter (AICA) beyin sapında medulla oblongata ve ponsun birleşme düzeyinde bulunan baziler arterden kaynaklanır. Orta serebellar pedunkül, iç kulak, dorsalateral pons ve serebellumun ön alt kısmını besler. AICA infarktı oldukça nadir görülür. Bu makalede nadir görülen bilateral AICA infarktına bağlı akut bilateral işitme kaybı, baş dönmesi, dizartri ve dengesizlik şikayeti ile başvuran hastanın klinik tablosu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: anterior inferior serebellar arter, enfarkt, işitme kaybı

Bilateral anterior inferior cerebellar artery infarction

Demet İlhan Algın1, Mehmet Korkmaz2, Şevket Yalın1
1Dumlupınar University Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neurology Clinic, Kütahya
2Dumlupınar University Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radiology Clinic, Kütahya

The most frequent type of cerebellar infarcts involves the posterior inferior cerebellar artery (PICA) and superior cerebellar artery territories. Bilateral symettrical cerebellar infarcts are extremely rare. The etiology of this infarct pattern has not been shown clearly. The anterior inferior cerebellar artery (AICA) arises from the basilar artery at the level of the junction between the medulla oblongata and pons in the brainstem. The AICA supplies the middle cerebellar peduncule, inner ear, dorsalateral pons and anterior inferior cerebellum. AICA infarction is very rare. We report a rare case presented with acute bilateral hearing loss, vertigo, dysarthria and gait unsteadiness caused by infarction of bilateral AICA.

Keywords: anterior cerebellar artery, infarction, hearing loss

Demet İlhan Algın, Mehmet Korkmaz, Şevket Yalın. Bilateral anterior inferior cerebellar artery infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 20-22

Sorumlu Yazar: Demet İlhan Algın, Türkiye
LookUs & Online Makale
w