ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Difüzyon ağırlıklı görüntüleme semptomatik ve asemptomatik serebral mikrokanamaların ayrımını sağlar: Akut semptomatik pontin mikrokanamalı bir olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 53-55 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.03016

Difüzyon ağırlıklı görüntüleme semptomatik ve asemptomatik serebral mikrokanamaların ayrımını sağlar: Akut semptomatik pontin mikrokanamalı bir olgu sunumu

Arda Yılmaz1, Mehmet Akif Topçuoğlu2, Ethem Murat Arsava2
1Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Nöroloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Duyarlılığa bağlı görüntüleme ("Susceptibility weighted imaging"; SWI) ile saptanan serebral mikrokanamaların genelde herhangi bir akut nörolojik bulguya neden olmadığı düşünülmektedir. Yakın dönemde yapılan çeşitli yayınlar nadiren de olsa bu varsayımın doğru olmayabileceğini ve serebral mikrokanamaların fokal nörolojik bulgulara neden olabileceğini göstermiştir. Bu yazıda pontin mikro kanamaya bağlı ağız kenarında ve elinde uyuşması olan bir vaka bildirilmiştir. Bu olguda dökümente edildiği gibi beyin tomografisi yanı sıra akut semptomatik mikrokanamaların göreceli olarak karakteristik difüzyon ağırlıklı görüntüleme özellikleri kronik mikrokanamalardan ayrımında yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mikrokanama, pons, hipertansiyon, sitotoksik ödem

Difusion weighted imaging characteristics differentiate acute symptomatic cerebral microbleeds from silent microbleeds: An acute pontine microhemorrhage case presentation

Arda Yılmaz1, Mehmet Akif Topçuoğlu2, Ethem Murat Arsava2
1Department Of Neurology, Faculty Of Medicine, Mersin University
2Department Of Neurology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University

Cerebral microbleeds (CMBs) on susceptibility weighted imaging (SWI) have generally been considered to be silent. Recent reports indicated that, albeit it is a rarity, CMBs can cause acute focal neurological symptoms. Herein we present a patient who was admitted with cheiro-oral syndrome due to an acute izolated pontine microbleed. Combination of diffusion weighted imaging and SWI can be useful in the differentiation of acute symptomatic cerebral microbleeds from chronic ones.

Keywords: Microhemorrhage, pons, hypertension, cytotoxic edema

Arda Yılmaz, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Difusion weighted imaging characteristics differentiate acute symptomatic cerebral microbleeds from silent microbleeds: An acute pontine microhemorrhage case presentation. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 53-55

Sorumlu Yazar: Ethem Murat Arsava, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w