ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Küçük Kortikal İnfarkta Bağlı Nadir Görülen Bir Klinik Tablo: İzole Düşük El [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 36-39 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.05706

Küçük Kortikal İnfarkta Bağlı Nadir Görülen Bir Klinik Tablo: İzole Düşük El

Hatice Köse Özlece, Nergiz Hüseyinoğlu
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kars

Serebrovasküler olaylara bağlı gelişen izole düşük el tablosu oldukça nadir görülür ve genellikle periferik sinir lezyonları şeklinde yanlış tanı alır. Tedavi stratejileri tamamen farklı olan santral ve periferik patolojilere bağlı gelişen düşük el ayırıcı tanısı oldukça önmelidir. Ayrıca küçük kortikal infarktların tanınması, özellikle sekonder proflaksi açısından önemlidir. Bu vaka takdiminde, 83 yaşında erkek hasta küçük kortikal infarkt nedeni ile gelişen izole düşük el tanısı ile literature ışığında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: izole düşük el, kortikal infarkt, presentral girus.

A Rare Clinical Presentation Due to Small Cortical Infarction: Isolated Wrist Drop

Hatice Köse Özlece, Nergiz Hüseyinoğlu
Department Of Neurology, Kafkas University,kars, Turkey

Isolated wrist drop due to stroke is infrequently observed, and often misdiagnosed as peripheral neuropathy. It is important to make the differential diagnosis correctly because drop hand that results from peripheral pathology requires a completely different treatment strategy than central pathology. In addition, small infarcts are important to identify in order to optimise secondary prophylaxis. In this report, we describe an 83-year-old man, with isolated drop hand due to acute small cortical infarction in the left precentral gyrus and present this situation in light of the literature.

Keywords: Isolated wrist drop, cortical infarction, precentral gyrus.

Hatice Köse Özlece, Nergiz Hüseyinoğlu. A Rare Clinical Presentation Due to Small Cortical Infarction: Isolated Wrist Drop. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 36-39

Sorumlu Yazar: Hatice Köse Özlece, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w