ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Percheron arteri tıkanıklığına bağlı inme - olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 75-77

Percheron arteri tıkanıklığına bağlı inme - olgu sunumu

Mustafa Gökçe1, Gülen Demirpolat2, Deniz Tuncel1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Talamus ve orta beyin çok sayıda varyasyon gösteren perforan arterler tarafından beslenmektedir. Percheron arteri çok sık gözlenmeyen anatomik bir varyasyon olup, tek bir kökten paramedian talamus ve rostral ortabeyinin kanlanmasıdır. Bu arterin tıkanması bilateral paramedian talamik ve mezensefalik infarktlara yol açmaktadır. Burada ani bilinç kaybı ve BBT’sinde bilateral paramedian talamik ve üstbeyin sapı enfarktı olan bir hasta sunulmaktadır. Klinisyenin Percheron arteri tıkanıklığını erken tanıması, bu hastaların tedavisinin belirlenmesinde önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Percheron arteri.

Ttroke due to parcheron artery’s occlusion - case presentation

Mustafa Gökçe1, Gülen Demirpolat2, Deniz Tuncel1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty Of Medicine Department Of Radiology, Kahramanmaraş

Thalami and midbrain’s arterial supply arises from many perforating blood vessels with a complex distribution for which many variations have been described. Percheron artery is a solitary trunk representing an uncommon anatomic variant that provides bilateral arterial supply to the paramedian thalami and the rostral midbrain. Occlusion of this artery results in bilateral thalamic and mesencephalic infarctions. We presented a patient who had sudden loss of consciousness and bilateral paramedian and upper brianstem infarctions on his brain CT. Early diagnosis of Percheron artery occlusion can be important for determination of the patients’s treatment.

Keywords: Stroke, Percheron artery.

Mustafa Gökçe, Gülen Demirpolat, Deniz Tuncel. Ttroke due to parcheron artery’s occlusion - case presentation. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 75-77

Sorumlu Yazar: Mustafa Gökçe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w