ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
COVİD-19 iskemik inme riskini arttırmakta: Olgu bildirimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 278-281 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.07769

COVİD-19 iskemik inme riskini arttırmakta: Olgu bildirimi

Taşkın Güneş
Özel Maltepe VM Medicalpark Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

72 yaşında, iyi kontrollü HT ve 20 yıl önce koroner stent gibi bir risk faktörü olan hasta. Corona virüsü enfeksiyonunun 3. haftasında dağınık lokalizasonlu mikroembolik natürde borderzon tipte inme geçirdi. Ancak inmenin etyolojik araştırmasında herhangi bir kardiyoembolik veya serebrovasküler risk faktörü saptanmadı, ayrıca bu olaya kadar herhangi bir serebrovasküler şikayeti de yoktu. Literatürde başta varisella olmak üzere birçok virüs ile embolik natürde inme arasında ilişki saptanmıştır. Bu vaka COVID-19 enfeksiyonunun da inmeye neden olabileceği veya inme riskini arttırabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, coronavirus, iskemik inme, mikroemboli.

COVID-19 may increase the risk of ischemic stroke: A case report

Taşkın Güneş
VM Maltepe Medicalpark Hospital, Neurology Clinic, Istanbul, Turkey

A 72-year-old patient with well-controlled HT and a risk factor such as a coronary stent 20 years ago. In the 3rd week of the Corona virus infection, he had a stroke in the unusual localised micro-embolic watershed nature. However, no cardioembolic or cerebrovascular risk factor was detected in the etiological investigation of stroke, and there were no cerebrovascular complaints until this event. In the literature, there is a relationship between many viruses, especially varicella, and stroke in embolic nature. This case suggests that COVID-19 infection may also cause stroke or increase risk of stroke.

Keywords: Covid-19, coronavirus, ischemic stroke, microembolism.

Taşkın Güneş. COVID-19 may increase the risk of ischemic stroke: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 278-281

Sorumlu Yazar: Taşkın Güneş, Türkiye
LookUs & Online Makale
w