ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Sildenafil: Akut İskemik İnmeye Neden Olabilir mi? Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 210-212 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.08769

Sildenafil: Akut İskemik İnmeye Neden Olabilir mi? Olgu Sunumu

Zeynep Özözen Ayas1, Kıyasettin Asil2, Ayhan Bölük1
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Sakarya

Sildenafil erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan bir fosfodiesteraz tip-5 (PDE-5) inhibitörüdür. Santral sinir sistemindeki etkilerine dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Başağrısı, nazal konjesyon, yüzde kızarıklık, bulantı sık görülen yan etkilerindendir. Bununla birlikte 3. kranial sinir felci, geçici global amnezi, nöbet, serebral kanama ve infarkt gibi nörolojik komplikasyonlar ise daha nadir görülmektedir. Biz 60 yaşındaki erkek hastada sildenafil alımı ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz akut iskemik inme olgusunu sunuyoruz. Bu yazıda klinisyenlerin, sildenafil kullanan hastalarda görülebilecek olası nörolojik yan etkiler konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sildenafil, iskemik inme

Sildenafil: Can Cause Acute Ischaemic Stroke? A Case Report

Zeynep Özözen Ayas1, Kıyasettin Asil2, Ayhan Bölük1
1Sakarya Unıversity Education And Research Hospital, Neurology Department, Sakarya
2Sakarya Unıversity Education And Research Hospital, Radiology Department, Sakarya

Sildenafil is an inhibitor of phosphodiesterase type-5 (PDE-5), is used for erectile dysfunction. There is not enough information about its effects on the central nervous system Headache, nasal congestion, facial flushing, nausea are the most common side effects. However, neurological complications such as third cranial nerve palsy, transient global amnesia, seizures, cerebral hemorrhage, and infarction are less commonly observed. We present a case of a 60-year-old man with acute ischaemic stroke, which we considered to be interrelated to sildenafil intake. Clinicians must be aware of the possibility of neurological side effects when the patient use sildenafil.

Keywords: Sildenafil, ischaemic stroke

Zeynep Özözen Ayas, Kıyasettin Asil, Ayhan Bölük. Sildenafil: Can Cause Acute Ischaemic Stroke? A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 210-212

Sorumlu Yazar: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w