ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Arkus aorta dallanmasında farklı bir anatomik varyasyon [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 172-174 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.08870

Arkus aorta dallanmasında farklı bir anatomik varyasyon

Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Arkus aorta dallanmasında birçok anatomik varyasyon mevcuttur. Bunlar genellikle asemptomatik olmasına rağmen, radyolojik ve cerrahi girişimsel işlemlerde komplikasyonları önlemek açısından bilinmesinde yarar vardır. İskemik strok etyolojisi açısından servikoserebral anjiografi yaptığımız ve daha önce yayınlanmamış arkus aorta dallanma varyasyonu olan hastamızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Arkus aorta, dallanma anomalisi, anjiografi.

A different anatomic variation in aortic arch branching

Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe
Kahramanmaraş Sütçü imam University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kahramanmaraş, Turkey

There are many anatomical variations in the branching of the aortic arch. Although these are generally asymptomatic, it is useful to know them in terms of preventing complications in radiological and surgical interventional procedures. We aimed to present a patient who has undergone cervicocerebral angiography for the etiology of ischemic stroke and has a previously unpublished aortic arch branching variation.

Keywords: Aortic arch, branching anomaly, angiography.

Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe. A different anatomic variation in aortic arch branching. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 172-174

Sorumlu Yazar: Buket Tuğan Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale
w