ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İSKEMİK İNMEYE BAGLI İZOLE MEDİAL LONGİUTİNAL FASİKULUS LEZYONLARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 13-15

İSKEMİK İNMEYE BAGLI İZOLE MEDİAL LONGİUTİNAL FASİKULUS LEZYONLARI

Mehmer ÇELEBİSOY1, Gülümser IRTMAN1, Olcay KARACA1, Mustafa BAŞOĞLU1, Behiye ÖZER1
Atatürk Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

İnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikulus (MLF) lezyonuna bağlı İpsilateral gözde adduksiyon yetersizliği ve karşı gözde nistagmus ile karakterizededir. Birçok nedene bağlı gelişebilir. Bu çalışmada iskemik nedene bağlı 8'i unilateral, 2'si bilateral MLF tutuluşu gösteren 10 olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Medial longtudinal fasikulus, internükleer oftalmopleji, laküner.

MEDİAL LONGİTUDİNAL FASCİCULUS LESiONS DUE TO İSCHEMİC STROKE

Mehmer ÇELEBİSOY1, Gülümser IRTMAN1, Olcay KARACA1, Mustafa BAŞOĞLU1, Behiye ÖZER1

lnternudear opthalmoplegia is characterised by ipsilateral adduction deficiency and contrlateral nystagmus asa result of medial longitııdinal fasciculus lesion. it ımıy develop due lo many causes. in th is study we present 10 cases (8 unilateral,2 bilaleral) of isolated involvemenl MLF due to ischemic lesions.

Keywords: Medial longitudimıl fasciculus, internucleer opthalmoplegia, lacumır inforct

Mehmer ÇELEBİSOY, Gülümser IRTMAN, Olcay KARACA, Mustafa BAŞOĞLU, Behiye ÖZER. MEDİAL LONGİTUDİNAL FASCİCULUS LESiONS DUE TO İSCHEMİC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 13-15
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w