ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Sıradışı bir birliktelik mediyal medüller sendrom ve hemipleji cruciata; olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 42-45 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.09226

Sıradışı bir birliktelik mediyal medüller sendrom ve hemipleji cruciata; olgu sunumu

Mehmet Balal, Kezban Aslan, Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Adana

Mediyal medüller sendrom (MMS) ipsilateral dil parezisi, kontralateral hemiparezi ve derin duyu kaybını içerir. Hemipleji cruciata (HC) ise ipsilateral kol parezisi ve kontralateral bacak parezisinden oluşur. Her iki sendrom vertebral arter ve anterior spinal arterin V4 segmentini etkileyen patolojilerin bir sonucu olarak gelişir. 54 yaşında erkek hasta sol yan güçsüzlüğü ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde sol hemiparezi ve dil sağ yarımında parezi saptandı. Diffüzyon MRI incelemede medulla oblangatanın anterior bölümünde akut diffüzyon kısıtlılığı saptandı ve MMS olarak tanındı. Bir ay sonra hasta sağ kol parezisi ve sol bacak parezisinde artış sonucu yeni bir inme atağı ile başvurdu. Diffüzyon MRI incelemede kraniyo servikal bileşke ve üçüncü vertebra düzeyinde akut diffüzyon kıstlılığı saptandı. Olgu MMS sonrası inme rekürrensi ile HC olarak tanındı. Bu yazıda inme rekürrensi ile aynı hastada nadir iki sendrom sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mediyal medüller sendrom, Hemipleji Cruciata, Vertebrobaziller inme, Tekrarlayan inme.

An unusual occurance medial medullary syndrome and hemiplegia cruciata; case report

Mehmet Balal, Kezban Aslan, Meltem Demirkıran
Cukurova Üniversity, School Of Medicine, Department Of Neurolgy, Adana

Medial medullary syndrome (MMS) consists of ipsilateral lingual paresis, contralateral hemiparesis and lemniscal sensory loss. Hemiplegia cruciata (HC) consists of ipsilateral arm paresis and contralateral leg paresis. Both syndromes develop as a result of pathologies affecting V4 segment of the vertebral artery and anterior spinal artery. A 54-year-old man was admitted with left sided weakness. Neurological examination revealed left hemiparesis and right lingual paresis. Acute diffusion defect of anterior part of medulla oblongata was observed on Diffusion Weighted Imaging (DWI) and the patient was diagnosed with medial medullary syndrome. A month later, he developed another stroke causing a newly-emerging right arm paresis and progression of left leg paresis. DWI examination was repeated, which revealed an acute diffusion defect of craniocervical junction extending till third cervical vertebra. The patient was diagnosed with HC following MMS. We presented these two extremely rare syndromes which developed consecutively in a patient with stroke recurrence.

Keywords: Medial Medullary Syndrome, Hemiplegia Cruciata, Vertebrobasilar Stroke, Recurren stroke.

Mehmet Balal, Kezban Aslan, Meltem Demirkıran. An unusual occurance medial medullary syndrome and hemiplegia cruciata; case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 42-45

Sorumlu Yazar: Mehmet Balal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w