ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Koroner anjiyografi sırasında gelişen izole unilateral internükleer oftalmopleji [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(2): 51-53

Koroner anjiyografi sırasında gelişen izole unilateral internükleer oftalmopleji

Alper Kepez1, Gülnur Tekgöl Uzuner2, Hatice Onur1, Alper Yurdasiper1, Burçin Kepez Yıldız3
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir
2Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Eskişehir
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji Anabilim Dalı, Ankara

Koroner anjiyografi sonrası gelişen nadir komplikasyonlardan bir kısmı serebrovasküler komplikasyonlardır. Internükleer oftalmopleji (INO) nörooftalmolojik pratikte çeşitli nedenlere bağlı olarak nispeten sık görülmesine karşın, literatürde koroner anjiyografi komplikasyonu olarak izole INO gelişimi ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu yazıda diagnostik koroner anjiyografi esnasında gelişen izole sağ INO olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, oftalmopleji.

Isolated unilateral internuclear ophtalmoplegia as a complication of coronary angiography

Alper Kepez1, Gülnur Tekgöl Uzuner2, Hatice Onur1, Alper Yurdasiper1, Burçin Kepez Yıldız3
1Eskisehir Yunusemre Public Hospital Cardiology Clinic, Eskisehir
2Eskisehir Yunusemre Public Hospital Neurology Clinic, Eskisehir
3Gazi University Faculty Of Medicine Department Of Ophtalmology, Ankara

Cerebrovascular complications during interventional cardiology procedures are rare; however, they can have devastating consequences. Although internuclear ophtalmoplegia is encountered relatively frequently in the neuroophtalmologic practice for diverse etiologies, data regarding isolated INO as a complication of cardiac catheterization is limited. In this paper we reported a case who developed isolated right INO during diagnostic coronary angiography.

Keywords: Coronary angiography, ophtalmoplegia.

Alper Kepez, Gülnur Tekgöl Uzuner, Hatice Onur, Alper Yurdasiper, Burçin Kepez Yıldız. Isolated unilateral internuclear ophtalmoplegia as a complication of coronary angiography. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(2): 51-53

Sorumlu Yazar: Alper Kepez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w