ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Parietal Diaşizis, Paroksismal Dizartri ve Ataksi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 27-29

Parietal Diaşizis, Paroksismal Dizartri ve Ataksi

Semai Bek, Özgür Arslan, Fatih Özdağ, Zeki Odabaşı
Gata Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Diaşizis kısaca spinal şokun serebral karşılığı olarak tanımlanmıştır. Beynin elektriksel devrelerinin spinal korda göre daha karmaşık olması nedeniyle serebral diaşizisin mekanizmasını anlamak daha zordur. Ani, kısa süreli ve sık dizartri ve ataksi atakları demyelinizan hastalıklar haricinde nadiren bildirilmiştir. Bu vakada, paroksismal dizartri ve ataksi (PDA) atakları ile beraber mezensefalik infarkt vardır. Mezensefalik infarkt sonrası diaşisiz nedeniyle oluşan parietal hipoperfüzyon ve bunlara bağlı gelişen PDA’nın mekanizması açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç: Mezensefalik infarkt sonrası serebellotalamokortikal liflerin etkilenmesi ile oluşan parietal hipoperfüzyonun sebep, PDA’nın ise sonuç olduğu ve semptomatolojinin parietal diaşizis sonucu oluştuğu hipotezini öne sürmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Diaşizis, paroksismal dizartri, ataksi, inme

Parietal Diaschisis, Paroxysmal Dysarthria And Ataxia

Semai Bek, Özgür Arslan, Fatih Özdağ, Zeki Odabaşı
Gata Neurology Department, Ankara

Diaschisis has been simply described as the cerebral counterpart of spinal shock. Because the brain circuitry is relatively more complex than that of spinal cord, understanding the mechanism underlying cerebral diaschisis is more difficult. Sudden, brief and frequent attacks of dysarthria and ataxia were rarely reported excluding demyelinating disorders. This case report documents paroxysmal dysarthria and ataxia (PDA) together with midbrain infarction. We aimed to explain the mechanisms of parietal hypoperfusion due to diaschisis after midbrain infarction and PDA. Conclusion: We hypothesize that the parietal hypoperfusion which occurs because of cerebellothalamocortical pathways dysfunction after midbrain infarction might be the cause, PDA might be the outcome and the symptomatology occurs due to parietal diaschisis.

Keywords: Diaschisis, paroxysmal dysarthria, ataxia, stroke

Semai Bek, Özgür Arslan, Fatih Özdağ, Zeki Odabaşı. Parietal Diaschisis, Paroxysmal Dysarthria And Ataxia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 27-29

Sorumlu Yazar: Semai Bek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w