ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Cilt: 27 Sayı: 1 Yıl: 2021


İzole unilateral hipoglossal sinir felcinin nadir nedenleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 136-140 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.14238

İzole unilateral hipoglossal sinir felcinin nadir nedenleri

Kezban Aslan1, Hacer Bozdemir1, Dilek İscan1, Emine Kılıç Bağır2, Kerem Mazhar Özsoy3, Yunus Kenan Bıçakcı4, Erol Akgül4, Suzan Zorludemir2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana

Burada, nadir nedenlerden dolayı ortaya çıkmış unilateral hipoglossal sinir felci vakalarını sunduk. Olguların ikisi de progresif disfaji ve konuşma bozukluğu ile kliniğimize başvurdu. Radyolojik bulgular dışında sinire bası yapan lezyonun diğer laboratuvar incelemelerinde herhangi bir özellik yoktu. Tanı bir hastada biyopsiyle, diğer hastada ise dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) ile kondu.

Anahtar Kelimeler: Hipoglossal sinir felci, kordoma, anevrizma.

Isolated unilateral hypoglossal nerve paralysis with unusual causes

Kezban Aslan1, Hacer Bozdemir1, Dilek İscan1, Emine Kılıç Bağır2, Kerem Mazhar Özsoy3, Yunus Kenan Bıçakcı4, Erol Akgül4, Suzan Zorludemir2
1Department of Neurology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Pathology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
3Department of Neurosurgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
4Department of Radiology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

We herein describe two rare cases of unilateral hypoglossal nerve paralysis due to unusual causes. Two of the cases presented with progressive dysphagia and speech impairment. All laboratory investigation were unremarkable except radiologic finding related with the lesion which is pressed on the nerve. Diagnoses of the lesions were established with biopsy at the first patient and digital subtraction angiography (DSA).

Keywords: Hypoglossal nerve paralysis, chordoma, aneurysm.

Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Dilek İscan, Emine Kılıç Bağır, Kerem Mazhar Özsoy, Yunus Kenan Bıçakcı, Erol Akgül, Suzan Zorludemir. Isolated unilateral hypoglossal nerve paralysis with unusual causes. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 136-140

Sorumlu Yazar: Kezban Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale
w