http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Asemptomatik karotis arter darlığının kognitif fonksiyonlara etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 140-144 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.14890  

Asemptomatik karotis arter darlığının kognitif fonksiyonlara etkisi

Fatma Nazli Durmaz Çelik, Özlem Aykaç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Hem serebrovasküler hastalıklar hem demans günlük yaşamı ve zihinsel yetileri bozan önemli klikin durumlardır. Karotis arter darlığı iskemik inmelerin %10-15’inin nedenidir. Hem hafif kognitif bozukluk hem de Alzheimer Hastalığını da dahil olmak üzere tüm demans nedenlerinin etyolojisinde semptomatik ve asemptomatik karotis arter darlığı az bilinen ama önemli bir risk faktörüdür. Bu derlemede asemptomatik karotis darlığının kognisyona olan etkisinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter darlığı, kognisyon, demans, asemptomatik.


The effect of asymptomatic carotid artery stenosis on cognitive functions

Fatma Nazli Durmaz Çelik, Özlem Aykaç
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir, Turkey

Both cerebrovascular diseases and dementia are important clinical conditions that disrupt daily life and mental abilities. Carotid artery stenosis is the cause of 10-15% of ischemic strokes. Symptomatic and asymptomatic carotid artery stenosis is a little-known, but important risk factor in the etiology of all causes of dementia, including both mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. In this review, the effect of asymptomatic carotid artery stenosis on cognition is discussed.

Keywords: Carotid artery stenosis, cognition, dementia, asymptomatic.


Fatma Nazli Durmaz Çelik, Özlem Aykaç. The effect of asymptomatic carotid artery stenosis on cognitive functions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 140-144

Sorumlu Yazar: Fatma Nazli Durmaz Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale