ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİ; GENÇ BIR OLGUDA SEREBRAL INFARKTIN NADİR BİR NEDENİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 91-92

PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİ; GENÇ BIR OLGUDA SEREBRAL INFARKTIN NADİR BİR NEDENİ

Murat DEMİR1, Süleyman KUTLUHAN0, Mehmet Cem DÖNMEZ0, Mehmet Tuğrul SEZER1, Mustafa YILDIZ0, Mehmet İŞLER0
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Isparta

Genç yetişkinlerde gelişen iskemik inmeler seyrek görülmekle birlikte, etyolojilerinin çoğunun tedavisi mümkündür. Bu olgularda, iskemik inmenin olası nedenini belirlemek sekonder korunmada önem kazanmaktadır. Burada serebral infarkt gelişen ve “teknesyum-99 ile işaretlenmiş insan albümini kullanılarak elde edilen barsak sintigrafisi” ile protein kaybettiren enteropati tanısı konan genç bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iskemik infarkt, protein kaybettiren enteropati, tc-99m human-serum-albumin sintigrafi

PROTEIN LOSING ENTEROPATHY; A RARE CAUSE OF CEREBRAL INFARCTION IN YOUNG PATIENT

Murat DEMİR1, Süleyman KUTLUHAN0, Mehmet Cem DÖNMEZ0, Mehmet Tuğrul SEZER1, Mustafa YILDIZ0, Mehmet İŞLER0

Although ischemic stroke is seen rarely in young adults, the most of them have treatable etiologies. Defining potential causes of ischemic stroke is important in these patients for secondary prevention. A young case, developed cerebral infarction and diagnosed protein losing enteropathy by tc-99m-human serum albumin scintigraphy, is presented here.

Keywords: Ischemic infarct, protein losing enteropathy, tc-99m human-serum-albumin scintigraphy

Murat DEMİR, Süleyman KUTLUHAN, Mehmet Cem DÖNMEZ, Mehmet Tuğrul SEZER, Mustafa YILDIZ, Mehmet İŞLER. PROTEIN LOSING ENTEROPATHY; A RARE CAUSE OF CEREBRAL INFARCTION IN YOUNG PATIENT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 91-92
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w