ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
AKUT İSKEMİK İNMELERDE ERKEN EVRE BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİ BULGULARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 111-116

AKUT İSKEMİK İNMELERDE ERKEN EVRE BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİ BULGULARI

Ufuk ŞENER1, C. Nalan Soyder KUŞ1, Yaşar ZORLU1, Necvan ÖNAL1, Özden ALTINEL1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İZMİR

Bu çalışmada akut iskemik inmeli 193 hastanın ilk 12 saat içinde çekilen bilgisayarlı beyin tomografi (BT) bulgulan ile bu bulguların infarkt lokalizasyonu ve hastaların başlangıçtaki nörolojik durumu ile ilişkisi değerlendirildi. Hastaların % 39,9'unun erken evrede çekilen BT'sinde anormal bulgu saptandı. Erken evre BT'sinde anormal bulgu saptanan hastaların % 25,9'unun, Hiperdens Orta Serebral Arter Bulgusu olan hastaların ise % 59,2'sinin başvurudaki Glasgow Koma Skoru :5 6 idi. Hastaların ilk başvurndaki nörolojik durumu ile erken evrede BT bulgusu varlığı arasında anlamlı ilişki saptandı. Erken evre BT bulgusu olan ve kontrol BT çekilebilen hastaların tümünde, bu bulgular ile kontrol BT'de görülen infarktın lokalizasyonu uyumlu idi.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı beyin tomografisi, Glasgow koma skoru, Hiperdens orta serebral arter bulgusu, İskemik inme, Parankima! hipodansite

EARL Y FINDINGS ON COMPUTED BRAIN TOMOGRAPHY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

Ufuk ŞENER1, C. Nalan Soyder KUŞ1, Yaşar ZORLU1, Necvan ÖNAL1, Özden ALTINEL1

in 193 patients with acute ischemic stroke, early signs of cerebral ischemia on head computed tomography (CT), performed within 12 hours of symptoms onset, were evaluated to determine their relationship to the localization of infarction and admission neurological status. lnitial CT was abnormal in 39,9 % of the patients. Glasgow coma score was :5 6 in 25,9% of the patients with abnormal CT scan and in 59,2% of the patients with hyperdense middle cerebral artery sign. Clinical severity of neurological deficit at onset was well correlated to the early CT abnormalities. There was a significant correlation between the initial CT findings and localization of infarction, in every patient with available follow-up seans.

Keywords: Computed brain tomography, Glasgow coma score, Hyperdense middle cerebral artery sign, Ischemic stroke, Parenchymal hypodensity

Ufuk ŞENER, C. Nalan Soyder KUŞ, Yaşar ZORLU, Necvan ÖNAL, Özden ALTINEL. EARL Y FINDINGS ON COMPUTED BRAIN TOMOGRAPHY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 111-116
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w