ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
HEMORAJİK İNME OLUŞUMUNDA SİRKADİEN RİTM VE DİURNAL AKTİVİTENİN ROLÜ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 35-38

HEMORAJİK İNME OLUŞUMUNDA SİRKADİEN RİTM VE DİURNAL AKTİVİTENİN ROLÜ

Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Sevim BAYBAŞ2, Aysel DERVİŞ2, Betül YALÇINER2
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, Bakırköy, İstanbul

Bu çalışmada 20 aylık bir dönemde kliniğimizde hemorajik inme tanısı ile takip edilen 144 olguda sirkadien dağılım ve diürnal aktivite araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere göre, hastalanma oranı sabah saatlerinde ani artış göstermiş,gün boyunca yüksek seyretmiş ve gece boyunca düşük kalmıştır. Akut başlangıç,genellikle kişi uyanıkken ve en çok dinlenme halinde, daha az olarak da normal fizik aktivite sırasında ortaya çıkmıştır. Aldığımız sonuçlar, inmenin yüksek kronoriskli bir hastalık olduğunu düşündürmüş, bunun, temel patofizyolojik mekanizmanın anlaşılmasına katkı sağlayacağı görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: lntraserebral kanama, sirkadien ritm, diurnal aktivite.

CIRCADIAN RHYTHM AND DIURNAL ACTIVITY IN ONSET OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGE

Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Sevim BAYBAŞ2, Aysel DERVİŞ2, Betül YALÇINER2
Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Hospital, 2nd Neurology Clinic, İstanbul, Turkey

In this study, the circadian rhythm and diurnal activity of 144 inpatients with hemorrhagic stroke was evaluated. The results showed the peak point of hemorrhagic stroke was morning time; the ratio of onset of stroke was high during day time and low along the night time. Acute beginning was observed usually when the patient was awake and during rest time and less frequently during normal physical activation. Our results implied hemorrhagic stroke is a high chronorisky disease and this result may lead us to understand the main pathophysyologic mechanism of stroke.

Keywords: Intracerebral hemorrhage, circadian rhythm, diurnal activity.

Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Sevim BAYBAŞ, Aysel DERVİŞ, Betül YALÇINER. CIRCADIAN RHYTHM AND DIURNAL ACTIVITY IN ONSET OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 35-38
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w