ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İskemik inme ile başvuran baziler arter patolojileri; Yönetim ve süreç vaka serisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 180-184 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.26818

İskemik inme ile başvuran baziler arter patolojileri; Yönetim ve süreç vaka serisi

Demet Funda Baş1, Zeliha Yücel1, Tuğba Demir Özen1, Orkun Sarioglu2, Ahmet Ergin Capar3, Ufuk Şener1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Kliniği
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Radyoloji Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Kliniği

Baziler arter oklüzif hastalığı heterojen klinik bulgularla ortaya çıkar ve yüksek morbidite ve mortalite riski taşır. Sıklığının az olması ve farklı başvuru bulguları nedeniyle yönetim ve tedavi stratejileri büyük prospektif randomize klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Hastanın yönetimi klinik ve radyolojik bulgular ve altta yatan etyolojiler değerlendirilerek belirlenebilir.

Anahtar Kelimeler: baziler arter, iskemik inme, endovasküler müdahale.

Basilar artery pathologies presented with ischemic stroke; Management and course case series

Demet Funda Baş1, Zeliha Yücel1, Tuğba Demir Özen1, Orkun Sarioglu2, Ahmet Ergin Capar3, Ufuk Şener1
1Department of Neurology, Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Radiology, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey
3Department of Radiology, Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Basilar artery occlusive disease has heterogenous clinical presentations and carries a high risk of morbidity and mortality. Treatment strategies have not been proved by large prospective randomised clinical trials due to infrequency and various presentations. Management of the patient can be designated based on clinical and radiological findings and underlying eatiologies.

Keywords: Basilar artery, ischemic stroke, endovascular intervention.

Demet Funda Baş, Zeliha Yücel, Tuğba Demir Özen, Orkun Sarioglu, Ahmet Ergin Capar, Ufuk Şener. Basilar artery pathologies presented with ischemic stroke; Management and course case series. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 180-184

Sorumlu Yazar: Demet Funda Baş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w