ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Karotis endarterektomi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 39-43

Karotis endarterektomi

Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Son yıllarda karotis stenozlarında, karotis endarterektomi yapılan vaka sayısı artmaktadır. Özellikle geniş vakalı çok merkezli çalışmalar olan NASCET ve ECST'ye göre %50 üstü aterosklerotik karotis stenozlarında karotis endarterektomi önerilse de %70 ve üstü stenozu olan hastalar cerrahi tedaviden medikal tedaviye göre strok riskini azaltmak açısından daha yarar görürler. Strok riskini ve cerrahinin getirdiği riski hesaba katarak kişinin risk faktörlerine göre %60'den fazla karotis darlığı olan asemptomatik vakalarda cerrahi kararı vermek önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endarterektomi, karotis stenozu,.

Carotid endarterectomy

Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskisehir, Turkey

In recent years, there is increasing number of carotid endarterectomies. According to NASCET and ECST, the degree of stenosis above 50% is beneficial for surgery but benefit in 50-69% stenosis is substantially less than those 70% stenosis and greater. It is relevant to identify highest risk groups, operative complications for the reccomedation of carotid endarterectomy in more than 60% asymptomatic carotid stenosis.

Keywords: Endarterectomy, carotid stenosis,.

Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir. Carotid endarterectomy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 39-43

Sorumlu Yazar: Atilla Özcan Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w