ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Karotis arter stentlemede proksimal korumaya bağlı geçici nörolojik fonksiyon kayıpları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 48-51 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.27122

Karotis arter stentlemede proksimal korumaya bağlı geçici nörolojik fonksiyon kayıpları

Mustafa Gökçe, Buket Cemile Tuğan Yıldız, Şerife Çöklü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Karotis arter stentlemenin korkulan ve sık karşılaşılan komplikasyonu işlem esnasında oluşacak distal embolidir. Distal embolizasyonu önlemek için kabaca 2 çeşit emboli koruma cihazı veya sistemi geliştirilmiştir. Bunlardan biri lezyon distaline filtre konulması, diğeri ise lezyonun proksimalinde kan akımının kesilmesi ile yapılan koruma sistemidir. Proksimal koruma sistemi (Mo.Ma sistemi) ile karotis artere stent koyduğumuz bir hastada monoparezi ve anosognozi ile giden geçiçi nörolojik defisit gelişmiştir. Proksimal koruma sistemi ile distal emboli olmaksızın serebral hipoperfüzyona bağlı geçici nörolojik belirtiler ve bulgular gelişebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karotis stentleme, proksimal koruma, geçici nörolojik defisit.

Transient neurological deficites due to proximal protection in carotid artery stenting

Mustafa Gökçe, Buket Cemile Tuğan Yıldız, Şerife Çöklü
Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medical, Department of Neurology, Kahramanmaras, Turkey

The most feared and frequent complication of carotid artery stenting is distal embolization during the intervention.. To prevent to embolization in clinical practise, roughly two categories of embolic protection devices (EPDs) are routinely used: distal EPDs with flow preservation using filters, and the proximal occlusive protective systems. We report a case with transient neurological deficit such as monoparesia and anosognosia following of the internal carotid artery stenting using a proximal EPD (the Mo.Ma system). The proximal occlusive protective system may cause transient signs and symptoms due to cerebral hypoperfusion without distal embolization.

Keywords: Carotid artery stenting, proximal protection, transient neurologic deficit.

Mustafa Gökçe, Buket Cemile Tuğan Yıldız, Şerife Çöklü. Transient neurological deficites due to proximal protection in carotid artery stenting. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 48-51

Sorumlu Yazar: Mustafa Gökçe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w