ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Hemorajik İnme Tanısı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 85-88 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.27928

Hemorajik İnme Tanısı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015

İsmet Melek1, Nazire Afşar2, Levent Güngör3, Mustafa Gökçe4, Ufuk Utku5, Kürşad Kutluk6, Nevzat Uzuner7
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
7Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

İnmelerin yaklaşık %10-15’ini oluşturan hemorajik inmenin tanısı ve tipleri konusunda özet ve güncel bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hemoraji, inme, kılavuz, beyin damar hastalıkları.

Diagnosis Of Hemorrhagic Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

İsmet Melek1, Nazire Afşar2, Levent Güngör3, Mustafa Gökçe4, Ufuk Utku5, Kürşad Kutluk6, Nevzat Uzuner7
1Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Hatay
2Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
3Samsun University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Samsun
4Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Kahramanmaraş
5Trakya University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
6Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
7Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

The brief and current information about the diagnosis and subtypes of hemorrhagic stroke which constitutes of about 10-15% of whole strokes will be offered.

Keywords: Hemorrhage, stroke, guideline, cerebrovascular diseases.

İsmet Melek, Nazire Afşar, Levent Güngör, Mustafa Gökçe, Ufuk Utku, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. Diagnosis Of Hemorrhagic Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 85-88

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w