ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Olgu Sunumu: İnternal Karotis arter diseksiyonunun endovasküler tedavisi ve psödoanevrizma [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 29-32 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.28290

Olgu Sunumu: İnternal Karotis arter diseksiyonunun endovasküler tedavisi ve psödoanevrizma

Turgay Demir1, Mehmet Balal1, Ahmet Evlice1, Şebnem Bıçakçı1, Erol Akgül2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana

Travmaya sekonder olarak gelişen internal karotis arter (İKA) diseksiyonu 50 yaş altındaki inmelerin nadir nedenlerindendir. Diseksiyonlar antikoagülan ilaçlar, antiplatelet ilaçlar, endovasküler yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Travmatik İKA diseksiyonlarının endovasküler yolla tedavisi son yıllarda yaygın olarak tercih edilen tedavi şeklidir.
Bu yazıda travmaya sekonder olarak gelişen İKA diseksiyonunun endovasküler yöntemlerle ve antikoagülan ilaçlarla tedavi edilen, nörovasküler görüntüleme takipleri sırasında psödoanevrizma komplikasyonu gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, endovasküler tedavi, internal karotis arter, psödoanevrizma, travma

Endovascular Treatment of Internal Carotid Artery Dissection and Pseudoaneurysm: Case Report

Turgay Demir1, Mehmet Balal1, Ahmet Evlice1, Şebnem Bıçakçı1, Erol Akgül2
1Çukurova University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Adana
2Çukurova University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Adana

One of the rare causes of stroke in patients under 50 years of age is internal carotid artery (ICA) dissection based on trauma. Traumatic internal carotid artery dissections may be treated with anticoagulants, antiplatelets or endovascular approaches. Endovascular repair of traumatic ICA dissections has become more popular recently.
Here we report the case of ICA dissection secondary to trauma treated with anticoagulants and endovascular approaches and during the follow-ups with neurovascular imaging pseudoaneurysm was presented as a developed complication.

Keywords: Dissection, endovascular treatment, internal carotid artery, pseudoaneurysm, trauma

Turgay Demir, Mehmet Balal, Ahmet Evlice, Şebnem Bıçakçı, Erol Akgül. Endovascular Treatment of Internal Carotid Artery Dissection and Pseudoaneurysm: Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 29-32

Sorumlu Yazar: Turgay Demir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w