ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Cilt: 26 Sayı: 3 Yıl: 2020


Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Baskıdaki Makaleler: TBDHD-28863 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.28863

Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı

Gülçin Benbir Şenel, Uğur Uygunoğlu, Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanama (PNSAK) intrakraniyal bir anevrizmaya dair kanıt olmaksızın mezensefalonun ön kısmında izlenen subaraknoid kanama ile şekillenir. PNSAK sonrası baziler vazospazm oldukça nadir olarak bildirilmiştir ve tipik olarak klinik bir bulguya neden olmaz. Burada, PNSAK sonrasında gelişen baziler vazospazm nedeniyle klinik şikayetleri ortaya çıkan bir hasta sunulmaktadır. Kırk yaşında erkek hasta ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve şuur bulanıklığı ile başvurdu. Hastanın iki hafta önce benzer şikayetlerinin olduğu ve PNSAK tanısı aldığı öğrenildi. Eski başvuru şikayetlerinin alevlenmesi ile başvuran hastaya dört sistem dijital serebral anjiografi (DSA) çekildi ve PNSAK’da hafif regresyon ile birlikte baziler arter vazospazmı izlendi. Hastanın yatışı sağlanarak bol hidrasyon, steroit-dışı anti-enflamatuar analjezikler ve anti-emetikler şeklinde semptomatik tedavi başlandı. Hastanın şikayetleri iki gün sonra tama yakın düzelmesi nedeniyle ek girişim düşünülmedi. Bir ay sonra tekrarı yapılan DSA incelemesinde baziler arterde vazospazm veya herhangi bir problem olmadığı ve PNSAK’ın tam olarak absorbe olduğu izlendi. Perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanamanın, daha iyi bir prognoza ve daha az komplikasyona sahip olması nedeniyle, diğer subaraknoid kanamalardan ayırt edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, nadir ve genellikle asemptomatik olmasına karşın, özellikle PNSAK’ın seyrinde klinik kötüleşmenin ortaya çıkması durumunda, baziler vazospazm akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Baziler arter, vazospazm, perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanama.

Symptomatic basilar artery vasospasm following perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage

Gülçin Benbir Şenel, Uğur Uygunoğlu, Birsen İnce
Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Perimesencephalic non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage (PNSAH) is characterized by the presence of subarachnoid hemorrhage anterior to the mesencephalon with no evidence of an intracranial aneurysm. Basilar vasospasm following PNSAH is very rarely reported, and typically does not cause clinical symptoms. Here we present a patient with clinical symptomatology due to basilar vasospasm following PNSAH. A 40 year-old male patient was admitted due to severe headache, nausea, vomiting and confusion of sudden onset. It was noted that he had similar symptoms two weeks ago, and diagnosed to have PNSAH. Patient admitted due to exacerbation of previous presenting symptomatology had a four-vessel cerebral digital-subtraction angiography, which revealed vasospasm of basilar artery, together with some regression in PNSAH. He was hospitalized and given symptomatic treatment as hydration, nonsteroidal anti-inflammatory analgesics, and anti-emetics. His symptoms resolved completely within two days, and further intervention was not planned. Control DSA after one month revealed no vasospasm or any other abnormality in basilar artery, in addition with total resorption of PNSAH. Perimesencephalic non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage should be distinguished from other subarachnoid hemorrhages, as it has better prognosis and fewer complications. On the other hand, although rare and usually asymptomatic, basilar vasospasm should be kept in mind especially if clinical deterioration occurs during the course of PNSAH.

Keywords: Basilar artery, vasospasm, perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage.Sorumlu Yazar: Gülçin Benbir Şenel, Türkiye
LookUs & Online Makale
w