http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Çoklu Sulama Alanı Enfarktlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Lezyon Paterni ve İnme Etiolojisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 94-97 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.30502  

Çoklu Sulama Alanı Enfarktlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Lezyon Paterni ve İnme Etiolojisi

Ethem Murat Arsava1, Lala Mehdikhanova1, Rahşan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme ile başvuran hastalarda birden fazla arter sulama alanında iskemik lezyon varlığı embolik bir etiyolojiye işaret etmekte ve detaylı bir emboli kaynağı araştırmasını beraberinde getirmektedir. Difüzyon ağırlıklı görüntülemelerde (DAG) gözlenen lezyon paternleri klinisyenlere belirli inme etiyolojilerini düşündürebilir ve bu anlamda diyagnositk incelemelere yön vermek için kullanılabilir. Bu çalışmada birden fazla arter sulama alanında iskemik lezyonu olan hastalarda, DAG lezyon paterni ve inme etiyolojisi arasındaki ilişki incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bölümümüz inme veri tabanından birden fazla serebral arter sulama alanında akut veya subakut iskemik lezyonları olan hastalar retrospektif olarak taranarak saptanmıştır. Bu hastalardaki inme etiyolojileri ve DAG incelemelerindeki lezyon boyutları, dağılımları ve sayıları arasındaki ilişki incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 74 hasta dahil edilmiştir. Etiyolojik incelemeler sonucunda ‘diğer nadir inme nedenleri’ alt grubunda sınıflandırılan hastalarda tüm serebral arter sulama alanlarında lezyon varlığı (p=0,02), ≥10 lezyon sayısı (p<0,01), küçük ve büyük lezyonların bir arada olduğu heterojen lezyon paterni (p=0,03) daha sık gözlendi. Nedeni aydınlatılamayan/sınıflandırılamayan inme hastalarında ise daha az lezyon sayısı (p<0,01), iki dolaşıma sınırlı lezyon dağılımı (p=0,04) ve esas olarak küçük lezyonlardan oluşan homojen bir patern (p<0,01) dikkati çekmekte idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çoklu arter sulama alanı enfarktı olan hastalarda DAG incelemelerindeki lezyon paternleri belirli etiyolojiler ile yakın ilişki göstermektedir; bu paternler etiyolojik incelemeler esnasındaki önceliklerin belirlenmesi konusunda yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Beyin görüntülemesi, serebral enfarkt, koagülopati, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, embolizm.


Lesion Pattern on Magnetic Resonance Imaging and Stroke Etiology in Multi-territorial Infarctions

Ethem Murat Arsava1, Lala Mehdikhanova1, Rahşan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Department of Neurology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Presence of ischemic lesions in multiple vascular territories is suggestive of an embolic etiology, which could therefore necessitate a detailed etiologic work-up to uncover the underlying pathology. Lesion patterns on diffusion-weighted imaging (DWI) might be used as a marker of certain stroke etiologies and guide the clinician in prioritizing diagnostic investigations. In this study, we sought to identify the relationship between certain lesion characteristics on DWI and stroke etiologies in a consecutive series of ischemic stroke patients with multi-territorial lesions.
METHODS: Patients with acute and subacute ischemic lesions simultaneously present in multiple cerebral arterial territories were retrospectively identified from a departmental database. The distribution, number and size of these lesions, and their association with different stroke etiologies were assessed for all patients.
RESULTS: A total of 74 patients were included into the study. Patients with ‘other’ causes of stroke more commonly had lesions distributed in all cerebral arterial territories (p=0.02), ≥10 lesions (p<0. 01) and a heterogeneous pattern composed of multiple small and large lesions (p=0.03) when compared to the remaining patients. In contrast, patients with undetermined/unclassified origin of stroke had lower number of lesions (p<0.01) that were distributed mainly in only two circulations (p=0.04) and were primarily homogenously small in nature (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lesion patterns on DWI are significantly associated with certain stroke etiologies in patients with multi-territorial infarctions, and therefore might be used in planning of the diagnostic work-up in such cases.

Keywords: Brain Imaging, cerebral infarct, coagulopathy, diffusion-weighted imaging, embolism.


Ethem Murat Arsava, Lala Mehdikhanova, Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu. Lesion Pattern on Magnetic Resonance Imaging and Stroke Etiology in Multi-territorial Infarctions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 94-97

Sorumlu Yazar: Ethem Murat Arsava, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale