ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Geçici iskemik atakta atrial septal anevrizmanın rolü: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 119-122

Geçici iskemik atakta atrial septal anevrizmanın rolü: olgu sunumu

Başak Karakurum1, Mehmet Karataş1, Fatma Yiğit2, Mehmet Ali Bereketoğlu1
1Başkent Üniversity Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversity Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Atrial septal anevrizma, interatrial septumun fossa ovalis bölgesinden fıtıklaşması ile oluşan konjenital ya da akkiz bir malformasyondur. Nadir görülen bu lezyon, klinik bulgu vermeden seyredebileceği gibi serebral ve periferik damar embolilerine neden olabilmektedir. Özellikle genç iskemik serebral olaylarda ve sebebi belirlenemeyen embolilerde, son yıllarda artan oranda etiyolojik bir neden olarak bildirilmektedir ve olguların tanısında transözefagial ekokardiografi kullanılmaktadır. Bu yazıda, geçici iskemik atak tablosuyla izlenen bir olgumuzda atrial septal anevrizma belirlenmiş ve nadir görülen bu lezyonun iskemik serebrovasküler olaylardaki rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçici iskemik atak, atrial septal anevrizma, transözefagial ekokardiografi.

The role of atrial septal aneurysm in transient ischemic attack: a case report

Başak Karakurum1, Mehmet Karataş1, Fatma Yiğit2, Mehmet Ali Bereketoğlu1
1Başkent University Adana Research And Application Hospital, Neurology Department, Adana
2Başkent University Adana Research And Application Hospital, Cardiology Department, Adana

Atrial septal aneurysm is a congenital or acquired malformation of the interatrial septum characterized by bulging of the septum through the fossa ovalis. It’s course can be either without any clinical symptom or with cerebral and peripheral embolic events. The investigations suggest that atrial septal aneurysm has higher prevalance in young patients with cerebral ischemic event of unknown cause. It can be detected by transesophageal echocardiography. In this article, we discuss the role of atrial septal aneurysm in cerebrovascular events because of a case who has transient ischemic attack and atrial septal aneurysm.

Keywords: Transient ischemic attack, atrial septal aneurysm, transesophageal echocardiography.

Başak Karakurum, Mehmet Karataş, Fatma Yiğit, Mehmet Ali Bereketoğlu. The role of atrial septal aneurysm in transient ischemic attack: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 119-122

Sorumlu Yazar: Başak Karakurum, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w