ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Transkranyal Doppler nöronal aktivasyonu direkt olarak değerlendirebilir mi? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 29-33

Transkranyal Doppler nöronal aktivasyonu direkt olarak değerlendirebilir mi?

Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:


Can Transcranial Doppler estimate neuronal activation directly?

Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir

INTRODUCTION:
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:


Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Gazi Özdemir. Can Transcranial Doppler estimate neuronal activation directly?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 29-33

Sorumlu Yazar: Demet Gücüyener, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w