ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Anjiografik girişimsel işlemlere bağlı femoral sinir hasarı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 181-183 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.36693

Anjiografik girişimsel işlemlere bağlı femoral sinir hasarı

Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Muhammet Yusuf Uslusoy
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Son yıllarda tanısal ve girişimsel vasküler işlemlerin sayısının artmasıyla birlikte, bunlara bağlı komplikasyon sayılarında da artış görülmektedir. Kateterizasyon için en sık femoral arter kullanıldığından, buna yakın seyreden femoral sinir hasarı görülebilmektedir. Yetmiş yaşında kadın hasta dijital substraksiyon anjiografi, kardiyak stent ve sağ ve sol karotis stentleme işleminden sonraki ikinci haftada sağ bacakta güç kaybı ve uyuşma ile başvurmuştur. Anjiografi ve kateterizasyon işlemleri sonrasında tek bacakta uyuşma ve kuvvetsizlik femoral sinir hasarı ile ilgili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiografi, kateterizasyon, femoral sinir.

Femoral nerve injury due to interventional angiographic procedures

Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Muhammet Yusuf Uslusoy
Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kahramanmaras, Turkey

With the increasing number of diagnostic and interventional vascular procedures in recent years, there has also been an increase in complication numbers due to these. Because the femoral artery is most common used for catheterization, femoral nerve, that is closely related to it, can be damaged. A 70- year- old woman presented with right leg weakness and numbness in the second week after digital substraction angiography, cardiac stenting and right and left carotid stenting. Single leg numbness and weakness after angiography and catheterization, may be related to femoral nerve injury.

Keywords: Angiography, catheterization, femoral nerve.

Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Muhammet Yusuf Uslusoy. Femoral nerve injury due to interventional angiographic procedures. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 181-183

Sorumlu Yazar: Buket Tuğan Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w