http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Kabul edilen makaleler: TBDHD-39206 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.39206  

İntravenöz trombolitik tedavi verilen intrakranial anevrizmanın eşlik ettiği inme vakası

Aygül Güneş, Cemile Haki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa

İntravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü (İV rt-PA), akut iskemik inmede ilk 4,5 saatte etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Fakat akut iskemik inmede İV r-tPA’nın en korkulan komplikasyonu semptomatik intraserebral hemorajidir. Genel populasyonda rüptüre olmamış intrakraniyal anevrizma sıklığı 2%–3%‘dir. Bunların çoğu asemptomatiktir. Burada koinsidental saptanan intrakranial anevrizması olup İV rt-PA uygulanan ve herhangi bir komplikasyon gelişmeyen bir vakayı paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, anevrizma, trombolitik tedavi


A case of stroke accompanied by intracranial aneurysm treated with intravenous thrombolytic therapy

Aygül Güneş, Cemile Haki
Sağlık Bilimleri Üniversity Bursa High Specialisation Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Bursa, Turkey

Intravenous recombinant tissue plasminogen activator (IV rt-PA) is the sole proven medical treatment of acute ischemic stroke in the first 4,5 hours. But the most feared complication of IV rt-PA in acute ischemic stroke is symptomatic intracerebral hemorrhage. The incidence of unruptured intracranial aneurysms in the general population is 2% -3%. Most of them are asymptomatic. Here, we aimed to share a patient of acute ischemic stroke and coincidental intracranial aneurysm who was treated with IV rt-PA and did not develop any complications.

Keywords: Acute stroke, aneurysm, thrombolytic therapy
Sorumlu Yazar: Cemile Haki, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale