ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme Ünitesinde Genel İnme Tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 89-92 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.39358

İnme Ünitesinde Genel İnme Tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015

Mehmet Akif Topçuoğlu1, Ufuk Utku2, Birsen İnce3, Atilla Özcan Özdemir4, Demet Funda Baş4, Kürşad Kutluk5, Nevzat Uzuner4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Bu bölümde, inme hastalarının tedavilerinin yapıldığı yerin inme ünitesi ve ilişkili merkezlerin olması gerektiğine dair kanıta dayalı veriler ışığında, inme hastalarının akut dönemde genel inme tedavisi ile ilişkili kısa ve güncel bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnme, inme ünitesi, tedavi.

General Stroke Management In Stroke Unit: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

Mehmet Akif Topçuoğlu1, Ufuk Utku2, Birsen İnce3, Atilla Özcan Özdemir4, Demet Funda Baş4, Kürşad Kutluk5, Nevzat Uzuner4
1Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
2Trakya University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
3İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
4Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir
5Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir

In this section, in the light of evidence-based data concerning essentiality that the stoke patients should be treated in A stroke unit and related centers, a brief and current information about general stroke treatment of patients with stroke during acute phase will be offered.

Keywords: Stroke, stroke unit, treatment.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ufuk Utku, Birsen İnce, Atilla Özcan Özdemir, Demet Funda Baş, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. General Stroke Management In Stroke Unit: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 89-92

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w