https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Akut anterior spinal arter oklüzyonu: Difüzyon MR lezyon karakteristikleri ve zaman içindeki değişimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 73-77 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.41275  

Akut anterior spinal arter oklüzyonu: Difüzyon MR lezyon karakteristikleri ve zaman içindeki değişimi

Halil Önder1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, İrsel Tezer1, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anterior spinal arter oklüzyonu veya diğer adıyla spinal strok tanısında difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) yararlı olmakla birlikte spinal kordun akson yoğunluklu yapısı nedeniyle lezyonların DAG ve ADC (apparent diffusion coefficient) karakteristikleri diğer stroklardan önemli farklılıklar gösterir ve sinyal özelliklerinin zaman içindeki değişimi de yeterince çalışılmamıştır. Bu olgu raporunda spinal iskeminin difüzyon karakteristikleri ve bunların zamansal değişimi demonstre edilmiş, ve klinik önemi ile fizyopatolojisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spinal stroke, difüzyon, akson, manyetik rezonans


Acute anterior spinal artery occlusion: Temporal evolution of diffusion MRI lesion characteristics

Halil Önder1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, İrsel Tezer1, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Department Of Neurology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Radiology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Diffusion weighted imaging (DWI) is useful in the diagnosis of anterior spinal artery occlusion, also called as acute spinal stroke. Because of higher density of axonal structures in spinal cord, DWI and ADC (apparent diffusion coefficient) imaging characteristics of ischemic lesions show important differences from strokes occurring in other territories. Furthermore, DWI signal changes over time has not been studied sufficiently in spinal strokes. We herein present a case vignette with acute spinal stroke to remind imaging features and to describe imaging follow-up enabling us to discuss on the pathophysiology of this entity.

Keywords: spinal stroke, diffusion, axon, magnetic resonance


Halil Önder, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, İrsel Tezer, Mehmet Akif Topçuoğlu. Acute anterior spinal artery occlusion: Temporal evolution of diffusion MRI lesion characteristics. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 73-77

Sorumlu Yazar: Halil Önder, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale