ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Sekonder Santral Sinir Sistem Vaskülitin İzole Magnetik Rezonans Bulgusu Olarak Leptomeningeal Tutulum: Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 126-128 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.43265

Sekonder Santral Sinir Sistem Vaskülitin İzole Magnetik Rezonans Bulgusu Olarak Leptomeningeal Tutulum: Olgu Sunumu

Arsida Bajrami1, Filiz Azman1, Batuhan Kara2, Hatem Hakan Selcuk2, Murat Çabalar1, Vildan Ayse Yayla1
1Nöroloji Kliniği, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul
2Radioloji Kliniği, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul

Merkezi sinir sistemi (MSS) vaskülitin ana radyolojik bulguları arasında MRG de görülen multipl subkortikal infarktlar, peteşiyal kanamalar, parankimal ve leptomeningeal kontrastlama ve MRA ve dijital subtraksiyon anjiyografisi (DSA) da saptanana multifokal damar kaliber değişiklikleri yer almaktadır. Izole veya belirgin leptomeningeal kontrastlama nadiren MSS vaskülitin tek radyolojik bulgusu görülmektedir. Burada, DSA ile inflamatuar bağırsak hastalığına (IBD) sekonder gelişen intraserebral vaskülit tanısı konulan olgusu, rutin kontrastlı kranial MRG sinde izole leptomeningeal kontrastlamanın dışında başka radyolojik bulgu eşlik etmemesi nedeniyle sunuldu. Ayrıca nadiren görülen izole leptomeningeal kontrastlamanın, MSS vaskülit tanısında önemini vurgulamaya amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Santral sinir sistemi vasküliti, leptomeningeal kontrastlama, enflamatuar barsak hastalıkları

Leptomeningeal Enhancement As A Sole Magnetic Resonance Imaging Finding of Secondary Central Nervous System Vasculitis: A Case Report

Arsida Bajrami1, Filiz Azman1, Batuhan Kara2, Hatem Hakan Selcuk2, Murat Çabalar1, Vildan Ayse Yayla1
1Department Of Neurology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul
2Department Of Radiology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul

The main radiological findings of central nervous system (CNS) consist of multiple subcortical infarcts, parenchymal and leptomeningeal enhancement, petechial hemorrhages on MRI and multifocal caliber changes of the vessels on MRA and DSA. Solely or prominent leptomeningeal enhancement is rarely seen as an isolated manifestation of CNS. We report a case of intracerebral vasculitis secondary to inflammatory bowel disease (IBD) showing leptomeningeal enhancement as a unique finding in routine contrast-enhanced cranial MRI and aimed to emphasize the importance of these finding in diagnosing CNS.

Keywords: Central nervous system, leptomeningeal enhancement, inflammatory bowel disease

Arsida Bajrami, Filiz Azman, Batuhan Kara, Hatem Hakan Selcuk, Murat Çabalar, Vildan Ayse Yayla. Leptomeningeal Enhancement As A Sole Magnetic Resonance Imaging Finding of Secondary Central Nervous System Vasculitis: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 126-128

Sorumlu Yazar: Arsida Bajrami, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w