ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
POSTERİOR SEREBRAL ARTER TIKANMASINDA HEMİPLEJİ VE AGRAFİSİZ ALEKSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 27-29

POSTERİOR SEREBRAL ARTER TIKANMASINDA HEMİPLEJİ VE AGRAFİSİZ ALEKSİ

Vesile ÖZTÜRK1, Kürşad KUTLUK1, Fethi İDİMAN1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Hemipleji ve agrafisiz aleksi posterior serebral arter sendromunda ender rastlanan klinik bulgulardır. Her iki klinik tablo ayrı ayrı olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir. Bu yazıda seyrek görülen iki klinik tabloyu bir arada bulunduran posterior serebral arter tıkanması olan bir olgu sunulmuş ve literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Posterior serebral arter, hemipleji, agrafisiz aleksi.

HEMIPLEGIA AND ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA IN POSTERIOR CEREBRAL ARTERY OCCLUSION

Vesile ÖZTÜRK1, Kürşad KUTLUK1, Fethi İDİMAN1
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Neurlogy, İzmir, Turkey

Hemiplegia and alexia without agraphia are rare manifestations of posterior cerebral artery occlusion. There are few recorded cases of hemiplegia or pure alexia in posterior cerebral artery syndrome. We report a patient with hemianopia, colour anomia, acalculia, hemiparesia and alexia without agraphia due to posterior cerebral artery occlusion. This patient is discussed with the review of literature.

Keywords: Posterior serebral artery hemiplega, alexia withont agraphia.

Vesile ÖZTÜRK, Kürşad KUTLUK, Fethi İDİMAN. HEMIPLEGIA AND ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA IN POSTERIOR CEREBRAL ARTERY OCCLUSION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 27-29
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w